Fear idioms

Vydáno dne 31.10.2018

Test zaměřený na idiomatická spojení související se strachem. 1. The howling sound made my ________ crawl.

  1. hair
  2. heart
  3. knees
  4. skin
 2. I opened the door slowly. What I saw chilled me to the ________.

  1. blood
  2. bone
  3. death
  4. grave
 3. When I was a child, the story of Snow White gave me the ________.

  1. creeps
  2. fears
  3. freaks
  4. weirds
 4. Just the thought what could have happened if the car hadn't stopped sent shivers down my ________.

  1. bones
  2. neck
  3. skin
  4. spine
 5. Damn it! You scared me to ________. Don't sneak up on me like that!

  1. death
  2. hell
  3. the deaf
  4. the death
 6. The clown's evil laughter chilled her ________.

  1. blood
  2. bones
  3. skin
  4. veins
 7. A gust of wind made the window fly open. It scared the ________ out of me!

  1. daylights
  2. flashlights
  3. headlights
  4. highlights
 8. I was scared ________ when I saw the pit bull run towards me.

  1. stiff
  2. tight
  3. tough
  4. wooden
 9. The story I'm going to tell you will make your ________ stand on end.

  1. goosebumps
  2. hair
  3. hat
  4. head
 10. I watched a horror movie at my friend's house last night. I was scared ________ the entire way home!

  1. bloodless
  2. brainless
  3. shitless
  4. witless
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) d, 2) b, 3) a, 4) d, 5) a, 6) a, 7) a, 8) a, 9) b, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: