Word Groups (GAME)

Vydáno dne 20.01.2019

Jednoduchá hra pro oživení hodin angličtiny.Word Groups

Dnes nabízíme něco spíše pro učitele angličtiny. Jde o aktivitu, kterou mohou použít pro oživení hodin angličtiny. Hru jsme nazvali Word Groups (slovní skupiny).

Těchto skupin je celkem pět, v každé je pak pět slovíček. Princip hry je tedy rozdělit 25 podstatných jmen do 5 skupin.

Herní úrovně

Hry jsme připravili vlastně celkem tři. Zelená verze je určena začátečníkům a mírně pokročilým. Modrá verze je pro mírně až středně pokročilé. Oranžová verze pro ty již pokročilejší. Necháme na učitelích, jak znalosti svých studentů odhadují.

Kliknutím na náhled se vám otevře soubor PDF:

Jak hru používat

Pokud je ve třídě malá skupinka studentů, může hrát každý sám. Jinak se studenti rozdělí do dvojic či skupinek po více hráčích.

Zvolený herní plán se rozstříhá na díly (25 slovíček + 5 kategorií). Každá skupina musí mít svůj herní plán, proto na to myslete při přípravě hry.

Rozstříhané a promíchané kartičky jsou v podobě komínku předány jednotlivým skupinám hráčů. Učitel určí časový limit a studenti se pak snaží rozdělit 25 slovíček do pěti kategorií podle toho, do jaké skupiny se slovo hodí.

Po skončení časového limitu spolu začnou jednotlivé skupiny spolupracovat a ptát se, co mají ostatní v daných kategoriích a proč.

- Why is there a daffodil in your garden column?
- Well, we think it's a flower. It's white and yellow and grows in the spring.

Pokud si nebudou jisti, mohou se zeptat učitele, který může poradit či napovědět, co mají studenti v daném sloupečku dobře, a co by měli přesunout jinam apod.

Pozn.: Některá slovíčka jsou zařaditelná do více skupin (třeba glove můžete najít v kabelce i na zahradě). Pokud však chtějí studenti dosadit všechna slova, musí na to jít pak vylučovací metodou.

Pokud učitel nevybere příliš jednoduchou úroveň hry pro danou úroveň studentů, dokončit hru bez chyby se většinou nikomu nepodaří. To však není důležité. Cílem je oživit si slovní zásobu.

Přepis bublinkové nápovědy: