Pozice přídavných jmen (cvičení)

Vydáno dne 30.03.2019

Mohou uvedená přídavná jména stát před podstatným jménem nebo pouze za sponovým slovesem? Nebo jsou možné obě varianty?Většinu přídavných jmen lze použít ve dvou různých pozicích:

Existují ale přídavná jména, která se objevují pouze v jedné z těchto pozic.

V následujícím cvičení vyberte možnost a) nebo b), pokud lze dané přídavné jméno použít pouze v jedné pozici, nebo možnost c), pokud jsou přijatelné obě varianty.

Doporučujeme si ale nejprve prostudovat článek Pozice přídavných jmen.


  1. There was a -big- difference.
   1. The difference was -big-.
  1. Both are correct.
  2. Only A is correct.
  3. Only B is correct.
  1. He had an -elder- brother.
   1. His brother was -elder-.
  1. Both are correct.
  2. Only A is correct.
  3. Only B is correct.
  1. There were two -ready- students.
   1. The two students were -ready-.
  1. Both are correct.
  2. Only A is correct.
  3. Only B is correct.
  1. She was an -alone- woman.
   1. The woman was -alone-.
  1. Both are correct.
  2. Only A is correct.
  3. Only B is correct.
  1. That's not the -only- problem.
   1. This problem is not -only-.
  1. Both are correct.
  2. Only A is correct.
  3. Only B is correct.
  1. They had a -major- accident.
   1. Their accident was major.
  1. Both are correct.
  2. Only A is correct.
  3. Only B is correct.
  1. They found an -alive- person.
   1. The person was still -alive-.
  1. Both are correct.
  2. Only A is correct.
  3. Only B is correct.
  1. He was a -scared- little boy.
   1. The little boy was -scared-.
  1. Both are correct.
  2. Only A is correct.
  3. Only B is correct.
  1. There were many -glad- children.
   1. Many children were -glad-.
  1. Both are correct.
  2. Only A is correct.
  3. Only B is correct.
  1. He is a -former- student of mine.
   1. This student of mine is -former-.
  1. Both are correct.
  2. Only A is correct.
  3. Only B is correct.
  1. He looked like an -angry- bull.
   1. The bull was -angry-.
  1. Both are correct.
  2. Only A is correct.
  3. Only B is correct.
Správné odpovědi: 1) a, 2) b, 3) c, 4) c, 5) b, 6) b, 7) c, 8) a, 9) c, 10) b, 11) a
Přepis bublinkové nápovědy: