Jak přeložit: panelák

Vydáno dne 03.04.2019

Jak lze v angličtině vyjádřit česká slovíčka panelák, sídliště apod.?Jak přeložit: panelák

K českým městům neodmyslitelně patří panelák. Možná jste už nejednou přemýšleli, tak tento výraz nejlépe přeložit do angličtiny.

Na ‘apríla’ 2019 jsme vydali toto slovíčko dne:


pannelack

panelák

Podstatné jméno pannelack /'pænəlæk/ označuje sídlištní bytový dům, známý v Čechách jako panelák.

My parents live in a pannelack. TTT
A good old pannelack is impossible to destroy. TTT
If you use the bathroom in a pannelack, your neighbors will know everything about it. TTT

Pozor, množné číslo je zde nepravidelné. Přidáváme koncovku -i a primární přízvuk se posune na třetí slabiku!

one pannelack /'pænəlæk/ – two pannelacki /ˌpænə'læki/

You can get lost in my neighborhood easily. There are pannelacki everywhere. TTT
The communists seem to have loved pannelacki, since they built so many of them. TTT

Původ slova je nejasný, britští a američtí etymologové doposud nepřišli s přesvědčivými důkazy o tom, odkud toto slovo přišlo.


To byl samozřejmě jen aprílový žert, takové slovo ve skutečnosti v angličtině neexistuje. Možná ho ale tu a tam uslyšíte z úst Angličanů a Američanů, kteří v Čechách žijí, a měli tedy tu čest se s tímto fenoménem setkat. Žádné anglické pojmenování totiž plně nevystihuje, co to ten panelák vlastně je.

Jak tedy panelák pojmenovat v angličtině?

Bytový dům

Pro bytové domy se v angličtině používají dva výrazy. V britské angličtině je to block of flats/‘blɒkəf'fl­æts/, tedy doslova 'bytový blok’.

They live in a block of flats in Birmingham. TTT
There's been a fire in a block of flats in Kingston. TTT 

V americké angličtině se místo flat používá podstatné jméno apartment/ə'pɑ:tmənt­/. Pro bytovku potom používají výraz apartment building/ə'pɑ:tmənt '­bɪldɪŋ/.

He lives in an apartment building in Los Angeles. TTT
Authorities are investigating a gas explosion in an apartment building in the Bronx, New York. TTT 

V obou případech se může jednat o jakýkoliv bytový dům bez ohledu na to, z čeho byl postaven.

Beton, panely

Abychom mohli vyjádřit, že se jedná o budovy postavení z betonu, budeme potřebovat slovíčko concrete/'kɒŋkri:t­/

Slovíčko concrete/'kɒŋkri:t­/ označuje materiál zvaný beton.

The phone shattered into bits when it hit the concrete. TTT
The foundation of the house was made of concrete. TTT
Reinforced concrete was used to build the underground shelter. TTT
Concrete is made by mixing cement, sand and water. TTT  

Používá se i ve významu přídavného jména betonový.

The car hit a concrete wall. TTT
There was no bed in the cell, so he slept on the concrete floor. TTT
This part of the city is a concrete jungle. TTT  

Všimněte si zde spojení concrete jungle, které by mohlo přijít vhod při popisu českých panelákových sídlišť. Používá se pro nehezké hustě zastavěné městské čtvrti.

Spojení precast/'ˌpri:ˌkɑ:­st/ concrete potom označuje beton, který se na místo stavby přiveze již v hotových blocích či panelech.

The road to the village was made of precast concrete slabs. TTT  

Prefabricated building

Místo precast lze použít také prefabricated/'ˌpri:ˌf­æbrɪkeɪtɪd/. Z toho vychází pojem prefabricated building. Tento výraz se totiž velmi dobře hodí pro překlad českého paneláku.

Prefabricated buildings dominate many cities in Eastern Europe. TTT
The locals call these prefabricated blocks of flats ‘paneláks’. TTT 

Může ale označovat jakoukoliv budovu postavenou z předem vyrobených bloků či panelů. Tzv. prefabricated home nebo zkráceně prefab/'pri:fæb­/ je prostě klasický dům postavený z takových částí.

Sídliště

S paneláky souvisí ještě výraz sídliště. To bychom do angličtiny mohli přeložit jako housing estate/'haʊzɪŋ ɪ­ˌsteɪt/. To ale v angličtině může označovat jakoukoliv obytnou čtvrť, ne tedy nutně sídliště s bytovými domy.

He and his wife lived in a housing estate in North London for 10 years. TTT 

Odkazy na Wikipedia

O panelácích a panelových domech se můžete dočíst na anglické Wikipedii:

Přepis bublinkové nápovědy: