Words of the Day (Apr 2019) - quiz B

Vydáno dne 04.05.2019

Test zaměřený na vybraných 10 slov, která se v průběhu dubna 2019 objevila v rámci ‘Slovíček dne’ na našich stránkách. 1. The new stadium can seat fifty ________ people.

  1. thousand
  2. thousand of
  3. thousands
  4. thousands of
 2. He ________ off on the train and missed his stop.

  1. barked
  2. nodded
  3. shook
  4. snapped
 3. It's easy to get lost in the concrete ________ of the city.

  1. forest
  2. jungle
  3. maze
  4. tangle
 4. I had a really good time and I'm still in a ________ of happiness.

  1. fog
  2. haze
  3. mist
  4. spring
 5. Then I had ________. It was me who had to change!

  1. a passion
  2. a resurrection
  3. a sermon
  4. an epiphany
 6. The ________ was gorgeous. Everyone liked it.

  1. flower-shaped umbrella
  2. historical novel
  3. idea of a day off
  4. song he played on his ukulele
 7. The hotel was near the train ________, so it was a little noisy.

  1. landline
  2. rail
  3. road
  4. tracks
 8. They ________ and skedaddled.

  1. bought a new cat
  2. hit some ice
  3. saw the cops
  4. switched the channel
 9. It was a sad confirmation that such ideas were still very much alive and ________.

  1. barking
  2. biting
  3. breathing
  4. kicking
 10. Thanks, I couldn't have done it without you. – ________ problem.

  1. No
  2. Not a
  3. Wasn't a
  4. Without
Tento test je součástí výukového programu www.EnglishMe.cz, který nabízí 5 800 testových otázek a mnoho dalších výhod. Více informací o tomto produktu naleznete na adrese www.englishme.cz.
Správné odpovědi: 1) a, 2) b, 3) b, 4) b, 5) d, 6) a, 7) d, 8) c, 9) d, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: