On the one hand, on the other hand

Vydáno dne 08.06.2019

Jak se správně používají příslovečná určení ON THE ONE HAND (na jednu stranu) a ON THE OTHER HAND (na druhou stranu)On the one hand, on the other hand

Pokud mluvíme o dvou odlišných pohledech na problém, dvou odlišných názorech apod., často používáme vazby na jednu stranu / na druhou stranu. V angličtině ale v těchto případech nebude po vzoru češtiny podstatné jméno side, ale hand. Bude to tedy doslova ‘na jedné ruce’ a ‘na druhé ruce’.

Spojení on the other side se dá použít pouze v doslovné významu, např. na druhé straně světa, na druhé straně řeky apod.

His friend lives on the other side of the city. TTT 

Správně tedy tyto vazby jsou:

I really like her, but on the other hand, I don't think I'm ready to move in with her. TTT
On the one hand, you're right. On the other, something should be done about it. TTT 

Tyto vazby se obvykle objevují na začátku věty a jsou oddělené čárkou.

On the one hand, this is a really good price. On the other, it's still too much for me. TTT 

Časté je i umístění uprostřed věty. Je to potom zpravidla za tou částí věty, kterou stavíme do kontrastu s tím, co bylo řečeno (např. za podmětem věty). Čárku je potom nutné psát po obou stranách:

Girls usually hit puberty between the ages of 10 and 14. For most boys, on the other hand, it's between the ages of 12 and 16. TTT
The movie version of The Dark Tower was boring. The books, on the other hand, are some of the best I've ever read. TTT 

On the other hand vs. On the contrary

Protože se vazba on the other hand používá často tehdy, když do kontrastu dáváme dvě opačné věci, lze ji do češtiny někdy přeložit i příslovcem naopak:

He's quite short. His father, on the other hand, was really tall. TTT 

Pozor ale na jinou vazbu, která by se vám potom mohla plést – on the contrary. Ta se používá trochu jinak. Popíráme něco, co bylo právě řečeno, a tvrdíme opak.

He's not tall. On the contrary, he's quite short. TTT
The movie wasn't as good as the books. On the contrary, it was really boring. TTT 

Jednoduše řečeno:

Přepis bublinkové nápovědy: