Words of the Day (Jul 2019) - quiz A

Vydáno dne 01.08.2019

Test zaměřený na vybraných 10 slov, která se v průběhu července 2019 objevila v rámci ‘Slovíček dne’ na našich stránkách. 1. I bought these books at a used book store. They were ________ cheap.

  1. dirt
  2. dust
  3. filth
  4. mud
 2. This weekend I went on a ________ and watched all the videos on his Youtube channel.

  1. binge
  2. buzz
  3. haul
  4. streak
 3. The band played their first ________ at a local bar in 1985.

  1. buzz
  2. gig
  3. jig
  4. kick
 4. Getting arrested definitely wasn't on my bucket ________ but now I can add it and cross it off.

  1. board
  2. line
  3. list
  4. page
 5. The movie was fine as it was. They never should have made a sequel. – I'll ________ that!

  1. agree
  2. roger
  3. second
  4. sign
 6. Try to be more supportive and give your wife some ________ time.

  1. her
  2. me
  3. self
  4. she
 7. I made dinner yesterday. It's your ________ today.

  1. make
  2. put
  3. take
  4. turn
 8. He studied the photo ________ and shook his head. ‘No, I don't know him.’

  1. closely
  2. deeply
  3. nearly
  4. widely
 9. If you decide to get a dog, make sure you're in it for the ________ haul.

  1. big
  2. deep
  3. heavy
  4. long
 10. I was ________ at how long it took the police to catch the culprit.

  1. flabbergasted
  2. hoodwinked
  3. obfuscated
  4. skedaddled
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) a, 3) b, 4) c, 5) c, 6) b, 7) d, 8) a, 9) d, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: