Touched, touching, touchy

Vydáno dne 10.10.2019

Znáte význam těchto tří přídavných jmen odvozených od slovesa TOUCH?Touched, touching, touchy

Slovíčka z nadpisu jsou přídavná jména odvozená od slovesa touch. Jejich význam a použití nemusí být pro mnohé na první pohled zřejmé.

touch

Pojďme se ale nejprve podívat na samotné slovo touch/'tʌtʃ/. Může jí o sloveso dotýkat se, sahat nebo podstatné jméno dotek.

She gently touched his arm and smiled at him. TTT *1
Don't touch me! TTT *2
Never touch my phone again! TTT *3
She carefully touched the fabric. It felt nice. TTT *4
I hate people touching my hair. TTT *5
She felt his touch and shivered. TTT *6  

Pokud se vás v češtině něco “dotkne”, je to třeba urážka, nebo něco negativního. V angličtině se vás to však “dotkne uvnitř”, proto se toto slovesa dá přeložit i jako dojmout.

The story touched the hearts of many people in the audience. TTT *7
Whenever I see a child cry, it touches me. TTT *8  

be touched

A právě význam dojmout použijeme dále. Příčestí minulé je touched/'tʌtʃt a přeložit lze jako dojatý (nikoli dotčený či uražený).

She was touched that he came and thanked her in person. TTT *9
My mother was really touched by the present. TTT *10
I'm sure they'll be touched by the gesture. TTT *11
My sister was really touched by her boyfriend's com­ment. TTT *12
I'm really touched that you all enjoyed my book. TTT *13  

be touching

Další tvar odvozený od významu touch = dojmout” je přídavné jméno touching/'tʌtʃɪŋ/ s významem dojemný, dojímavý.

It was a very touching story and some of us even cried. TTT *14
She didn't know if she should find her mother's concern touching or rather insulting. TTT *15
She then sang a song that was so touching that it moved some of the sailors to tears. TTT *16  

be touchy

Poslední odvozené slovo je touchy/'tʌtʃi/ a už nesouvisí s dojetím, ale spíše dotknutím se něčích citů nebo ega.

Lze přeložit jako vztahovačný, háklivý, nedůtklivý, urážlivý, citlivý apod.

Please don't tell them anything. They're both a bit touchy. TTT *17
He's very touchy about his wife's job. TTT *18
She gets very touchy when you talk about her weight. – Well, who wouldn't be? TTT *19
Oh, come on, Steve. It was a joke. Don't be so touchy. TTT *20
My new neighbour is quite touchy about his past. TTT *21
Don't be so touchy. I didn't say it was your fault. TTT *22
He's very touchy when it comes to his private life. TTT *23  

Druhý význam je choulostivý, ošemetný, ožehavý, citlivý apod.

I wouldn't talk about it if I were you. It's a very touchy subject. TTT *24
Money was a touchy issue, so he wanted to avoid it. TTT *25
Plastic straws have become a touchy issue these days. TTT *26
Gay marriage has always been a touchy subject. TTT *27
I was impressed by the way she handled the touchy situation. TTT *28  

Pozn.: V obou významech lze často nahradit slovem sensitive.

Je součástí hovorového spojení touchy-feely/ˌtʌtʃi'fi­:li/, které popisuje něco nebo někoho přehnaně emotivního (co vám hraje na city), nebo někoho, kdo je přehnaně kontaktní (často se lidí dotýká a vyjadřuje náklonnost).

He fired him in five seconds. He really isn't a touchy-feely kind of boss. TTT *29
The film had too much touchy-feely nonsense and not enough action. TTT *30
We aren't a touchy-feely family, and I wouldn't want us to be. TTT *31
Yes, Steve really was a nice guy, but I had to dump him. He was too touchy-feely with me in public. TTT *32  

Pozn.: Více o hovorových přídavných jménech končících na -y najdete v článku Picky, touchy, pushy a podobná slovíčka.

Překlad:
 1. Jemně se dotkla jeho paže a usmála se na něj.
 2. Nesahej na mě!
 3. Už mi nikdy nesahej na telefon!
 4. Opatrně si na látku sáhla. Byla příjemná.
 5. Nesnáším, když mi lidi sahají na vlasy.
 6. Ucítila jeho dotek a zachvěla se.
 7. Ten příběh dojal mnoho lidí v publiku.
 8. Kdykoli vidím plakat dítě, vždy mě to dojme.
 9. Dojalo ji, že přišel a poděkoval jí osobně.
 10. Mámu ten dárek opravdu dojal.
 11. Jsem si jistý, že je to gesto dojme.
 12. Moji sestru poznámka jejího přítele opravdu dojala.
 13. Jsem opravdu dojatý, že se vám všem má kniha líbila.
 14. Byl to velice dojemný příběh a někteří z nás dokonce plakali.
 15. Nevěděla, jestli má brát matčiny obavy jako dojímavé nebo spíše urážlivé.
 16. Pak zazpívala píseň, která byla tak dojemná, že dohnala některé námořníky k slzám.
 17. Prosím tě neříkej jim nic. Oba jsou trochu vztahovační.
 18. Je velice háklivý, když přijde řeč na zaměstnání jeho manželky.
 19. Je háklivá, když se někdo baví o její váze. – No, a kdo by nebyl?
 20. Ale no tak, Steve. To byl vtip. Nebuď tak urážlivý.
 21. Můj nový soused je poněkud nedůtklivý, pokud jde o jeho minulost.
 22. Neurážej se. Neřekl jsem, že to je tvoje vina.
 23. Je strašně citlivý, když přijde řeč na jeho soukromý život.
 24. Na tvém místě bych o tom nemluvil. Je to velice choulostivé téma.
 25. Peníze byly citlivé téma, tak se mu chtěl vyhnout.
 26. Plastová brčka se stala poslední dobou ožehavým tématem.
 27. Homosexuální manželství vždy bylo choulostivým tématem.
 28. Zapůsobilo na mě, jak si s tou prekérní situací poradila.
 29. Vyhodil ho za pět sekund. On rozhodně není přehnaně emotivní šéf.
 30. V tom filmu bylo až moc emotivních nesmyslů a málo akce.
 31. Nejsme rodinka, co na sebe přehnaně sahá, a ani bych nechtěl, abychom byli.
 32. Ano, Steve byl opravdu milý kluk, ale musela jsem mu dát kopačky. Na veřejnosti na mě až přehnaně sahal.
Přepis bublinkové nápovědy: