Trpný rod - dva předměty ve větě

Vydáno dne 11.10.2019

Cvičení zaměřené na tvoření trpného rodu z vět, ve kterých jsou dva předměty.Trpný rod – dva předměty

Trpný rod se z věty v činném rodě tvoří tak, že předmět věty v činném rodě použijeme jako podmět věty v trpném rodě.

Somebody stole my bike. TTT *1 My bike was stolen. TTT *2 

Pokud má věta v činném rodě dva předměty, můžeme si vybrat, který z předmětů použijeme jako podmět.

They gave me some money.Some money was given to me. TTT *3
They gave me some money.I was given some money. TTT *4 

V angličtině je častější ta druhá varianta, tedy ta kdy se podmětem stane ten předmět, který označuje něco životného (tedy člověka). Více se dočtete v článku Dva předměty v anglické větě.

Cvičení:

Přepište následujících 10 vět pomocí trpného rodu. Jako podmět použijte vždy životný předmět.

Příklad:

0. Do what they tell you!

→ Do what you are told!


 1. They gave me a lot of good advice.
 2. They sent everyone a small gift.
 3. They showed us what to do in case of an emergency.
 4. We will ask you three important questions.
 5. They offered me a job in marketing.
 6. We waited for an hour before they brought us food.
 7. They teach children that they have to listen to adults.
 8. They handed her the mic and she started singing.
 9. They promised me a raise.
 10. When they pay you a compliment, just say ‘thank you’.

Překlad:
 1. Někdo mi ukradl kolo.
 2. Ukradli mi kolo.
 3. Dali mi nějaké peníze.
 4. Dali mi nějaké peníze.
 1. ________________________ a lot of good advice.

 2. ________________________ a small gift.

 3. ________________________ what to do in case of an emergency.

 4. ________________________ three important questions.

 5. ________________________ a job in marketing.

 6. We waited for an hour before ________________________ food.

 7. ________________________ that they have to listen to adults.

 8. ________________________ the mic and started singing.

 9. ________________________ a raise.

 10. When ________________________ a compliment, just say ‘thank you’.

Správné odpovědi: 1) I was given ; 2) Everyone was sent ; 3) We were shown / We were showed ; 4) You will be asked / You'll be asked ; 5) I was offered ; 6) we were brought ; 7) Children are taught / They are taught ; 8) She was handed ; 9) I was promised ; 10) you are paid / you're paid
Přepis bublinkové nápovědy: