Cvičení: somebody, anything, nowhere ...

Vydáno dne 15.12.2019

Umíte správně používat slovíčka somebody, anybody, nobody, something, anything apod.? 1. Would you like ________ to drink?

  1. anyone
  2. anything
  3. someone
  4. something
 2. Her boyfriend lives ________ near Manchester.

  1. anywhere
  2. someone
  3. something
  4. somewhere
 3. Do you have a minute? I'd like to ask you ________.

  1. anything
  2. anywhere
  3. someone
  4. something
 4. I didn't know ________ at the party last night.

  1. anyone
  2. anything
  3. nobody
  4. nothing
 5. I need a holiday. I want to go ________ hot.

  1. no-one
  2. someone
  3. something
  4. somewhere
 6. I want to stay at home. I don't want to go ________.

  1. anyone
  2. anywhere
  3. nowhere
  4. somewhere
 7. Do you know ________ about him?

  1. anybody
  2. anyone
  3. anything
  4. someone
 8. Sorry, it's too hard. ________ could do it.

  1. Anybody
  2. Anyone
  3. Nobody
  4. Something
 9. Don't talk to me. I have ________ to say to you.

  1. anything
  2. nothing
  3. someone
  4. somewhere
 10. There's ________ waiting for you at the door.

  1. anybody
  2. anything
  3. somebody
  4. somewhere
Tento test je součástí výukového programu www.EnglishMe.cz, který nabízí 5 800 testových otázek a mnoho dalších výhod. Více informací o tomto produktu naleznete na adrese www.englishme.cz.
Správné odpovědi: 1) d, 2) d, 3) d, 4) a, 5) d, 6) b, 7) c, 8) c, 9) b, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: