Inverze (test 2)

Vydáno dne 15.01.2020

Test zaměřený na slovosled především v souvislosti s tzv. inverzí. 1. I studied all night and ________.

  1. did my classmates
  2. my classmates too did
  3. so did my classmates
  4. so my classmates did
 2. Scarcely ________ anyone's advice. She's really stubborn.

  1. does she take
  2. doesn’t she take
  3. she doesn’t take
  4. she takes
 3. After the ceremony ________ with the groom.

  1. did leave the bride
  2. did the bride leave
  3. left the bride
  4. the bride left
 4. Little ________ that getting involved with her would probably get him fired, or worse.

  1. cared he
  2. did he care
  3. didn't he care
  4. he cared
 5. We won't hire you and ________.

  1. either will no one else
  2. neither will anyone else
  3. no one else will too
  4. nor anyone else will
 6. ________ had he opened the cage than the bird flew out.

  1. Hardly
  2. No sooner
  3. Not until
  4. Scarcely
 7. Only if ________ reveal my secret.

  1. do you promise not to tell anyone I will
  2. do you promise not to tell anyone will I
  3. you promise not to tell anyone I will
  4. you promise not to tell anyone will I
 8. ________ any further information, please do not hesitate to call.

  1. If should you require
  2. If you were require
  3. Should you require
  4. Were you required
 9. It was only by luck ________ America.

  1. did Columbus find
  2. how Columbus found
  3. how did Columbus find
  4. that Columbus found
 10. Not only ________, but he didn’t remember ever meeting her.

  1. did he not remember her name
  2. didn't he remember her name
  3. forgot he her name
  4. remembered her name
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) c, 2) a, 3) d, 4) b, 5) b, 6) b, 7) d, 8) c, 9) d, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: