Členy před vlastními jmény (elementary)

Vydáno dne 25.01.2020

Umíte používat správně členy před vlastními jmény, jako např. před názvy států, měst apod.? 1. Karl comes from ________ Sweden.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 2. The Severn River is the longest river in ________ United Kingdom.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 3. My girlfriend and I are going to spend the weekend in ________ Barcelona.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 4. The country of my dreams is ________ New Zealand.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 5. Hello, I'm here to see ________ Doctor Johnson. – Do you have an appointment?

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 6. The Millers live in a small town called ________ Eureka Springs.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 7. How many people live in ________ Africa? – Over 1.2 billion.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 8. Excuse me, are you ________ Mr. Khan? – No, I'm not.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 9. What's his nationality? – I think he's ________ British.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 10. The flag of ________ European Union is blue with a circle of twelve yellow stars.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) d, 3) a, 4) a, 5) a, 6) a, 7) a, 8) a, 9) a, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: