Přitakání a krátké repliky

Vydáno dne 05.02.2020

Krátké repliky (já také, já také ne, já ano, já ne) v angličtině.Přitakání a krátké repliky

V běžných konverzačních situacích velmi často potřebujeme reagovat pomocí krátkých replik, jako např. já také, já také ne, já ano, já ne. V angličtině se tyto repliky obsahují krátkou gramatickou strukturu složenou z podmětu (I, he, we apod.) a pomocného slovesa (do, am, was, did apod.)

Já také

Kladné přitakání (já také, on také, my také apod.) se tvoří takto:

I'm tired. – So am I. TTT *1
I'm going to work. – So am I. TTT *2
They are very strong. – So are we. TTT *3
My sister likes Billie Eilish. – So do I. TTT *4
I forgot about the meeting. – So did I. TTT *5
They can do it for less than 200 dollars. – So can we. TTT *6
I think I've seen this movie before. – So have I. TTT *7
I'll be there. – So will I. TTT *8  

Podmět nemusí být jen osobní zájmeno, ale může se jednat o celé podstatné jméno, přivlastňovací zájmeno apod.

He's really tall. – So is his daughter. TTT *9
His car is new. – So is mine. TTT *10  

Ukázali jsme si, že pro tvoření těchto replik potřebujeme pomocné sloveso. Je to to, které používáme pro tvoření otázek. V přítomném a minulém prostém čase významových sloves tedy použijeme pomocné do (do, does, did).

Pozor na přitakání se slovesem have. Jedná-li se o významové sloveso (mít, muset…), v krátkých replikách používáme pomocné do. Jedná-li se o pomocné sloveso (např. ve vazbě have got nebo v předpřítomném čase), používáme v replikách have.

I have to go. – So do I. TTT *11
I have a dog. – So do I. TTT *12
I've got money. – So have I. TTT *13
I've been here before. – So have I. TTT *14  

V první osobě jednotného čísla se v hovorové angličtině také často používá jednoduché me too (já také).

I love this restaurant. – Me too. TTT *15
I speak a little Spanish. – Me too. TTT *16  

Já také ne

Záporné přitakání (já také ne, on také ne, my také ne apod.) se tvoří takto:

Slovíčko neither se vyslovuje v britské angličtině nejčastěji /naɪðə/ a v americké /ni:ðər/, ale v obou variantách angličtiny se setkáte s oběma možnostmi.

I'm not tired. – Neither am I. TTT *17
I'm not going to work. – Neither am I. TTT *18
They aren't very strong. – Neither are we. TTT *19
My sister doesn't like Billie Eilish. – Neither do I. TTT *20
I didn't forget about the meeting. – Neither did I. TTT *21
They can't do it for less than 200 dollars. – Neither can we. TTT *22
I don't think I've seen this movie before. – Neither have I. TTT *23
I won't be there. – Neither will I. TTT *24
He isn't very tall. – Neither is his daughter. TTT *25
His car isn't new. – Neither is mine. TTT *26  

V britské angličtině se stejným způsobem místo neither občas používá slovíčko nor/'nɔ:/.

I didn't know what to do. – Nor did I. TTT *27
I won't give up. – Nor will I. TTT *28  

V první osobě jednotného čísla se používá také hovorové me neither (ani já).

I don't like this restaurant. – Me neither. TTT *29
I don't speak any Spanish. – Me neither. TTT *30  

Já ne

Pokud chceme reagovat na nějaké tvrzení s tím, že u nás to neplatí (tedy ‘já ne’), použijeme jednoduše tuto negativní repliku:

I'm tired. – I'm not. TTT *31
I'm going to work. – I'm not. TTT *32
They are very strong. – We're not. TTT *33
My sister likes Billie Eilish. – I don't. TTT *34
I forgot about the meeting. – I didn't. TTT *35
They can do it for less than 200 dollars. – We can't. TTT *36
I think I've seen this movie before. – I haven't. TTT *37
I'll be there. – I won't. TTT *38
He's really tall. – His daughter isn't. TTT *39
His car is new. – Mine isn't. TTT *40  

Všimněte si, že se v těchto replikách používají stažené tvary.

I love this restaurant. – I don't. TTT *41 (nikoliv I do not)

Já ano

Pokud chceme vyjádřit opak k nějakému negativnímu tvrzení, bude krátká replika kladná:

I'm not tired. – I am. TTT *42
I'm not going to work. – I am. TTT *43
They aren't very strong. – We are. TTT *44
My sister doesn't like Billie Eilish. – I do. TTT *45
I didn't forget about the meeting. – I did. TTT *46
I don't think I've seen this movie before. – I have. TTT *47
They can't do it for less than 200 dollars. – We can. TTT *48
I won't be there. – I will. TTT *49
He isn't very tall. – His daughter is. TTT *50
His car isn't new. – Mine is. TTT *51  

U těchto replik je důležité, že nelze v žádném případě říct po vzoru češtiny I yes či I no.

Shrnutí

Všechny čtyři možné typy replik nejlépe uvidíme v této tabulce:

věta   mám to stejně mám to opačně
kladná I am happy. So am I. I'm not.
záporná I'm not happy. Neither am I. I am.
       
kladná I like it. So do I. I don't.
záporná I don't like it. Neither do I. I do.
Překlad:
 1. Jsem unavený. – Já také.
 2. Jdu do práce. – Já také.
 3. Oni mají velkou sílu. – My také.
 4. Moje sestra má ráda Billie Eilish. – Já také.
 5. Já jsem na tu schůzi zapomněl. – Já také.
 6. Oni to dokážou udělat za méně než 200 dolarů. – My také.
 7. Myslím, že jsem tenhle film už viděl. – Já také.
 8. Budu tam. – Já také.
 9. On je opravdu vysoký. – Jeho dcera také.
 10. Jeho auto je nové. – Moje také.
 11. Musím jít. – Já také.
 12. Mám psa. – Já také.
 13. Mám peníze. – Já také.
 14. Už jsem tu někdy byl. – Já také.
 15. Mám rád tuhle restauraci. – Já také.
 16. Umím trochu španělsky. – Já také.
 17. Nejsem unavený. – Já také ne.
 18. Já nejdu do práce. – Já také ne.
 19. Nemají moc velkou sílu. – My také ne.
 20. Moje sestra nemá ráda Billie Eilish. – Já také ne.
 21. Já jsem na naši schůzi nezapomněl. – Já také ne.
 22. Neumí to udělat pod 200 dolarů. – My také ne.
 23. Myslím, že jsem tenhle film ještě neviděl. – Ani já ne.
 24. Já tam nebudu. – Já také ne.
 25. Není moc vysoký. – Jeho dcera také ne.
 26. Jeho auto není nové. – Moje také ne.
 27. Nevěděl jsem, co dělat. – Já také ne.
 28. Já se nevzdám. – Já také ne.
 29. Nemám tuhle restauraci rád. – Já také ne.
 30. Španělsky neumím ani trochu. – Já také ne.
 31. Jsem unavený. – Já ne.
 32. Jdu do práce. – Já ne.
 33. Oni mají velkou sílu. – My ne.
 34. Moje sestra má ráda Billie Eilish. – Já ne.
 35. Já jsem na tu schůzi zapomněl. – Já ne.
 36. Oni to dokáží udělat pod 200 dolarů. – My ne.
 37. Myslím, že jsem ten film už viděl. – Já ne.
 38. Budu tam. – Já ne.
 39. Je velmi vysoký. – Jeho dcera ne.
 40. Jeho auto je nové. – Moje ne.
 41. Miluji tuto restauraci. – **Já ne.**
 42. Já nejsem unavený. – Já ano.
 43. Já nejdu do práce. – Já ano.
 44. Oni nemají moc velkou sílu. – My ano.
 45. Moje sestra nemá ráda Billie Eilish. – Já ano.
 46. Já jsem na tu schůzi nezapomněl. – Já ano.
 47. Myslím, že jsem ten film ještě neviděl. – Já ano.
 48. Oni to nedokáží udělat pod 200 dolarů. – My ano.
 49. Já tam nebudu. – Já ano.
 50. On není moc vysoký. – Jeho dcera ano.
 51. Jeho auto není nové. – Moje ano.
Přepis bublinkové nápovědy: