Nice and ...

Vydáno dne 09.02.2020

Dnes si řekneme něco o spojeních “nice and clean”, “nice and easy” apod.Nice and …

Angličtina má několik způsobů, jak zeslabit nebo zesílit přídavná jména nebo příslovce. Pro překlad českého “docela” můžete použít například slova quite, rather, fairly nebo hovorovější pretty nebo kind of. Pro překlad “velmi” použijete známá very, extremely pod.

My si dnes však uvedeme idiomatické spojení, nebo spíše jeho část, a tím je nice and …”. Místo teček zde můžete doplnit nějaké pozitivně laděné přídavné jméno, např.:

Obecně se používá u přídavných jmen, která popisují (pro vás) něco příjemného. Vy pak zdůrazňujete vaše pocity. Jako překlad se nabízí české “hezky” nebo “pěkně”.

Ovšem pozor, slůvko “pěkně” v češtině běžně používáme i u negativně zabarvených přídavných jmen. Třeba české spojení “pěkně studené” může popisovat něco, co nás příjemně ochladilo (nice and cold), ale také něco, co bylo prostě velmi studené (very/rather/fa­irly cold).

Pojďme si ukázat několik použití idiomu “nice and…”.

Her room is always nice and clean. Her brother's room usually isn't. TTT
Oh, this place is so nice and quiet. TTT
The steak was nice and juicy. TTT
The room felt nice and cosy and she fell asleep immediately. TTT
Whisk the mixture until it's nice and creamy. TTT
When we finally got in, we knew we were safe. It was so nice and warm in there. TTT
The water was nice and cold and I felt the pain in my leg go away. TTT
Knead the dough for about five minutes until it's nice and smooth. TTT 

Toto spojení nelze použít před přídavným jménem, za kterým stojí podstatné jméno:

I had a nice and hot bath.
My bath was nice and hot.

Před podstatným jménem lze ovšem použít bez spojky and:

I had a nice hot bath.

Samostatně ovšem takto použít nelze:

My bath was nice hot.
My bath was nice and hot.

Přepis bublinkové nápovědy: