Cvičení: (A) FEW / (A) LITTLE

Vydáno dne 19.03.2020

Otestujte si, zda umíte správně používat FEW a LITTLE, ale také A FEW a A LITTLE. 1. If you're still hungry, there's ________ soup in the fridge. I can heat it up for you.

  1. a few
  2. a little
  3. few
  4. little
 2. Is it going to be a big party? – Don't worry, I've invited only ________ people.

  1. a few
  2. a little
  3. few
  4. little
 3. When Jessica came off her diet, she put on ________ pounds, but she still looks great.

  1. a few
  2. a little
  3. few
  4. little
 4. Very ________ people know our company as much as our secretary. She's been with us for more than twenty years.

  1. a few
  2. a little
  3. few
  4. little
 5. He's not very qualified. I'm afraid there is ________ hope for him to find a job with a decent salary.

  1. a few
  2. a little
  3. few
  4. little
 6. ________ years ago, I wanted to get divorced. I'm glad I didn't.

  1. A few
  2. A little
  3. Few
  4. Little
 7. I won't be able to carry all the boxes to the garage. I'll need ________ help.

  1. a few
  2. a little
  3. few
  4. little
 8. We lived in a huge house with very ________ furniture. I hated it.

  1. a few
  2. a little
  3. few
  4. little
 9. I don't think he's a good teacher. The children usually pay ________ attention during his classes.

  1. a few
  2. a little
  3. few
  4. little
 10. When I was a teenager, I had ________ friends. I was very shy and I was afraid to talk to anyone.

  1. a few
  2. a little
  3. few
  4. little
Tento test je součástí výukového programu www.EnglishMe.cz, který nabízí 5 800 testových otázek a mnoho dalších výhod. Více informací o tomto produktu naleznete na adrese www.englishme.cz.
Správné odpovědi: 1) b, 2) a, 3) a, 4) c, 5) d, 6) a, 7) b, 8) d, 9) d, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: