Cvičení: MANY / MUCH

Vydáno dne 22.03.2020

Otestujte si použití slovíček MANY a MUCH v našem cvičení pro začátečníky. 1. How ________ eggs do you want for breakfast?

  1. many
  2. much
 2. Hurry up! We don't have ________ time.

  1. many
  2. much
 3. There are sixty minutes in one hour. How ________ minutes are there in twenty-four hours?

  1. many
  2. much
 4. The lamp is beautiful and it didn't cost ________.

  1. many
  2. much
 5. I don't drink ________ coffee. And you?

  1. many
  2. much
 6. My wife and I don't buy ________ vegetables. We don't like them.

  1. many
  2. much
 7. Were there a lot of people at the party last night? – No, not ________.

  1. many
  2. much
 8. How ________ exercise do you do every day?

  1. many
  2. much
 9. I'm not a vegetarian, but I don't eat ________ meat.

  1. many
  2. much
 10. There weren't ________ cars on the roads today.

  1. many
  2. much
Správné odpovědi: 1) a, 2) b, 3) a, 4) b, 5) b, 6) a, 7) a, 8) b, 9) b, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: