Cvičení: tvoření otázek

Vydáno dne 26.03.2020

Procvičte si správné tvoření otázek. 1. Where ________? – He lives in London.

  1. do your brother lives
  2. does live your brother
  3. does your brother live
  4. lives your brother
 2. ________ speak Spanish? – No, I can't. And you?

  1. Are you can
  2. Can
  3. Can you
  4. Do you can
 3. ________ for your phone? It's on your desk.

  1. Are you look
  2. Are you looking
  3. Do you look
  4. Do you looking
 4. What time ________ to work yesterday? – At about 8.

  1. did he go
  2. did he went
  3. does he went
  4. went he
 5. Steve, ________ help me, please? – Yes, of course.

  1. are you will
  2. do you
  3. do you will
  4. will you
 6. Excuse me, ________ a post office near here? – Yes, go straight ahead and turn left.

  1. is it
  2. is there
  3. it is
  4. there is
 7. What ________? – It's 5:20.

  1. is time
  2. the time is it
  3. time is
  4. time is it
 8. ________ to go there by bus? – Yes. My mother can't take me there. She's busy.

  1. Are you have
  2. Do you have
  3. Has you
  4. Have you
 9. ________ going to rain tomorrow? – I have no idea.

  1. Does it
  2. Is it
  3. It is
  4. It's
 10. ________ your new colleague really wear shorts for work?

  1. Are
  2. Do
  3. Does
  4. Is
Tento test je součástí výukového programu www.EnglishMe.cz, který nabízí 5 800 testových otázek a mnoho dalších výhod. Více informací o tomto produktu naleznete na adrese www.englishme.cz.
Správné odpovědi: 1) c, 2) c, 3) b, 4) a, 5) d, 6) b, 7) d, 8) b, 9) b, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: