Cvičení: tvoření otázek

Vydáno dne 26.03.2020

Procvičte si správné tvoření otázek. 1. Where ________? – He lives in London.

  1. do your brother lives
  2. does live your brother
  3. does your brother live
  4. lives your brother
 2. ________ speak Spanish? – No, I can't. And you?

  1. Are you can
  2. Can
  3. Can you
  4. Do you can
 3. ________ for your phone? It's on your desk.

  1. Are you look
  2. Are you looking
  3. Do you look
  4. Do you looking
 4. What time ________ to work yesterday? – At about 8.

  1. did he go
  2. did he went
  3. does he went
  4. went he
 5. Steve, ________ help me, please? – Yes, of course.

  1. are you will
  2. do you
  3. do you will
  4. will you
 6. Excuse me, ________ a post office near here? – Yes, go straight ahead and turn left.

  1. is it
  2. is there
  3. it is
  4. there is
 7. What ________? – It's 5:20.

  1. is time
  2. the time is it
  3. time is
  4. time is it
 8. ________ to go there by bus? – Yes. My mother can't take me there. She's busy.

  1. Are you have
  2. Do you have
  3. Has you
  4. Have you
 9. ________ going to rain tomorrow? – I have no idea.

  1. Does it
  2. Is it
  3. It is
  4. It's
 10. ________ your new colleague really wear shorts for work?

  1. Are
  2. Do
  3. Does
  4. Is
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) c, 2) c, 3) b, 4) a, 5) d, 6) b, 7) d, 8) b, 9) b, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: