Cvičení: časové věty

Vydáno dne 29.03.2020

Umíte správně tvořit vedlejší časové věty? 1. Don't worry, mum. I'll call you when ________.

  1. I get there
  2. I will be there
  3. I'll get there
  4. I'm going to get there
 2. I'm not going to talk to him until ________ .

  1. he apologizes
  2. he doesn't apologize
  3. he won't apologize
  4. he'll apologize
 3. I usually have a shower at 10, ________ I go to bed.

  1. after
  2. as soon as
  3. then
  4. when
 4. When Jessica arrived at the club, her boyfriend ________.

  1. had already left
  2. has already left
  3. has been leaving
  4. will leave
 5. Paul turned off the TV ________ he left home.

  1. after
  2. as soon as
  3. before
  4. while
 6. She stayed in the garden ________.

  1. till they didn't return
  2. till they return
  3. until they didn't return
  4. until they returned
 7. I'll eat the broccoli when he ________ too.

  1. do
  2. does
  3. will
  4. will eat
 8. Call me ________ tomorrow.

  1. after you will wake up
  2. as soon as you wake up
  3. when you'll wake up
  4. while you wake up
 9. You're not going outside ________ your room, young lady.

  1. till you'll clean
  2. until you clean
  3. until you don't clean
  4. until you will not clean
 10. I was watching my favourite TV show when the power ________.

  1. goes out
  2. has gone out
  3. was going out
  4. went out
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) a, 3) c, 4) a, 5) c, 6) d, 7) b, 8) b, 9) b, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: