Cvičení: počitatelnost

Vydáno dne 26.04.2020

Umíte správně pracovat s počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény? 1. If you're hungry, would you like ________ or some pork?

  1. a chicken
  2. a chickens
  3. some chicken
  4. some chickens
 2. I shouldn't drink so ________. I'm getting up early tomorrow.

  1. many wine
  2. many wines
  3. much wine
  4. much wines
 3. He runs ________ in the suburbs and is quite successful.

  1. a small business
  2. any small business
  3. small business
  4. some small business
 4. Did you have ________ at the party last night?

  1. a good time
  2. a good times
  3. any good time
  4. good time
 5. Bring me ________. I'll press your shirt. It's creased.

  1. a iron
  2. an iron
  3. some iron
  4. some irons
 6. Do you have ________? The soup is a bit bland.

  1. a pepper
  2. any peppers
  3. some pepper
  4. some peppers
 7. The coffee table is made of ________. I don't think it's very practical.

  1. a glass
  2. glass
  3. glasses
  4. some glasses
 8. She has blue eyes and ________.

  1. a brown hair
  2. brown hair
  3. brown hairs
  4. some brown hairs
 9. My grandma keeps ________ in her garden.

  1. a few chicken
  2. a few chickens
  3. any chickens
  4. some chicken
 10. I'm surprised he gave her the job. She doesn't have ________.

  1. many experience
  2. many experiences
  3. much experience
  4. much experiences
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) c, 2) c, 3) a, 4) a, 5) b, 6) c, 7) b, 8) b, 9) b, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: