Cvičení: počitatelnost

Vydáno dne 26.04.2020

Umíte správně pracovat s počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény? 1. Would you like ________ or some pork?

  1. a chicken
  2. a chickens
  3. some chicken
  4. some chickens
 2. I shouldn't drink so ________. I'm getting up early tomorrow.

  1. many wine
  2. many wines
  3. much wine
  4. much wines
 3. He runs ________ in the suburbs and is quite successful.

  1. a small business
  2. any small business
  3. small business
  4. some small business
 4. Did you have ________ at the party last night?

  1. a good time
  2. a good times
  3. any good time
  4. good time
 5. Bring me ________. I'll press your shirt. It's creased.

  1. a iron
  2. an iron
  3. some iron
  4. some irons
 6. Do you have ________? The soup is a bit bland.

  1. a pepper
  2. any peppers
  3. some pepper
  4. some peppers
 7. The coffee table is made of ________. I don't think it's very practical.

  1. a glass
  2. glass
  3. glasses
  4. some glasses
 8. She has blue eyes and ________.

  1. a brown hair
  2. brown hair
  3. brown hairs
  4. some brown hairs
 9. My grandma keeps ________ in her garden.

  1. a few chicken
  2. a few chickens
  3. any chickens
  4. some chicken
 10. I'm surprised he gave her the job. She doesn't have ________.

  1. many experience
  2. many experiences
  3. much experience
  4. much experiences
Tento test je součástí výukového programu www.EnglishMe.cz, který nabízí 5 800 testových otázek a mnoho dalších výhod. Více informací o tomto produktu naleznete na adrese www.englishme.cz.
Správné odpovědi: 1) c, 2) c, 3) a, 4) a, 5) b, 6) c, 7) b, 8) b, 9) b, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: