"Beauty is Pain" by Ellen Whitt

Vydáno dne 16.05.2020

Poslechněte si další píseň od Ellen Whitt a při poslechu doplňte do textu chybějící slovíčka.“Beauty is Pain” by Ellen Whitt

Listen to the song and complete each gap with one word.

Jak na to?

Chcete-li doplnit co nejvíce správných slov, budete potřebovat následující:

Tip: Po doplnění jedné mezery vždy stiskněte tabulátor k pohodlnému přesunutí na další mezeru. Nepoužívejte klávesu ENTER (ta by celé cvičení ukončila).

Chorus:
Watch me ___________________________(1) every scar on your face
As you tell me all the ___________________________(2) behind them
And as I lay ___________________________(3) to you
I tell you: ‘Beauty is pain,’
and then you ___________________________(4) :
‘You must've been ___________________________(5) , then’

Verse 1:
Let me crush your ___________________________(6) using mine
Just enough for me to know I've crossed a ___________________________(7)
So spread your ___________________________(8) wings
And wrap them 'round my demons when I ___________________________(9)
You know how to ___________________________(10) me
So f*ck those from the ___________________________(11) who did not try

(chorus)

Verse 2:
Let me wash off all your ___________________________(12) in the shower
And ___________________________(13) away all your problems
Just enough for me to know I'm ___________________________(14) again
I'm ___________________________(15) for you all over again

(chorus)

Written and performed by Ellen Whitt © 2020, all rights reserved. Produced by downupmusic. Used with permission.
Follow Ellen Whitt on YouTube and Spotify.

Správné odpovědi: 1) touch ; 2) stories ; 3) next ; 4) say ; 5) suffering / sufferin' ; 6) lips ; 7) line ; 8) angel ; 9) cry ; 10) love ; 11) past ; 12) sorrow ; 13) kiss ; 14) falling / fallin' ; 15) falling / fallin'

Slovíčka z této písně se můžete naučit a procvičit si je zde:

Přepis bublinkové nápovědy: