English Me! - nepravidelná slovesa

Vydáno dne 24.08.2020

V nové verzi naší výukové aplikace jsme rozšířili možnosti procvičování nepravidelných sloves.English Me! – nepravidelná slovesa

Nepravidelná slovesa patří bezesporu k látce, ve které chybují nejen začátečníci. Už ve starší verzi naší výukové aplikace jsme jim proto věnovali hodně prostoru. Nyní jsme pro vás v nové verzi aplikace připravili další novinky.

Pokud se v naší aplikaci chcete zaměřit na nějakou problematickou látku, vždy použijete v levém menu možnost Samostudium. V tomto případě pak zvolíte “rejstřík gramatických jevů” a “nepravidelná slovesa”.

Zde najdete v části “teorie” propracovaný seriál nepravidelných sloves, kde jsou slovesa seřazena do skupin podle podobnosti nepravidelných tva­rů.

Nechybí ani “okruhy slovní zásoby”, kde jsou slovíčka rozdělena do 16 sekcí podle obtížnosti (v každé je vždy deset sloves):

Tady si ovšem zkoušíte pouze první tvary nepravidelných sloves, tedy infinitivy. Dává to smysl – studenti totiž mnohdy znají tvary nepravidelného slovesa jako básničku (třeba catch-caught-caught), ale neví, jaký je jeho význam.

V části “pilování gramatiky” pak najdete několik cvičení, kde doplňujete tvary nepravidelných sloves do vět přeložených z češtiny do angličtiny:

Nově jsme nyní přidali i část “cvičení”, kde najdete celkem 24 zkoušení. Slovesa jsou zde opět rozdělena do kategorií podle obtížnosti.

Po vybrání zkoušení po vás bude aplikace chtít na základě českého významu vepsat tvar infinitivu, minulý čas i minulé příčestí:

U sloves nižší obtížnosti dokonce nabízíme pouze zkoušení jen druhého tvaru slovesa, tedy minulého času. Ten je totiž pro začátečníky nejdůležitější.

Nyní se můžete podívat na krátké video, jak to vypadá v prostředí naší aplikace:

Jak vidíte, nepravidelná slovesa si u nás můžete procvičit opravdu důkladně. Naše aplikace toho ovšem umí mnohem víc. Podrobnosti najdete v článku Aplikace English Me! (podrobný popis).

Přepis bublinkové nápovědy: