SENSITIVE vs. SENSIBLE

Vydáno dne 20.09.2020

Další dvojice slov, která se pletou nejen začátečníkům. Pozor také na výslovnost.SENSITIVE vs. SENSIBLE

Dnes se podíváme na dvě přídavná jména, která se pletou nejen začátečníkům. Než však začneme, upozorníme na výslovnost, ve které se také chybuje. U obou slovíček totiž vyslovujeme uprostřed /s/, nikoli /z/.

Pozn.: Slovíček, kde studenti vyslovují chybně /z/ místo správného /s/, je celá řada. Například person, basic, expensive, university. Více v samostatném článku.

sensitive

Začneme slovíčkem, které větší problémy (kromě výslovnosti) nedělá. Přídavné jméno sensitive/'sen­sətɪv/ znamená citlivý.

Citlivé můžete mít třeba zuby, nebo kůži. Citlivé mohou být i přístroje nebo třeba nějaké téma. Použití je tedy stejné, jako v češtině.

I sunburn easily. I have very sensitive skin. TTT
My eyes are very sensitive to light. TTT
World War II is still a sensitive topic. TTT
We knew we needed an extremely sensitive microscope with powerful lenses. TTT
The probe wasn't sensitive enough. TTT
Why are my teeth so sensitive to cold food and drinks? TTT 

Citlivá mohou být ale třeba i data nebo informace. V češtině můžeme použít tajný, důvěrný.

The letter contains sensitive information. Handle it with care. TTT
All sensitive documents were supposed to be shredded. TTT 

Používá se často i při popisu člověka, kde ovšem může mít pozitivní i negativní nádech. Stejně jako v češtině, slovíčko citlivý může znamenat vnímavý či ohleduplný, tedy kladné rysy.

She is very sensitive and vulnerable. TTT
The new colleague comes across as a very intelligent, sensitive man. TTT 

Často se ale používá v negativním zabarvení jako přecitlivělý, háklivý.

Sorry, I didn't realize you were so sensitive about it. TTT
Don't be so sensitive to criticism. TTT
Teenagers are usually quite sensitive about their appearance. TTT 

Opačný význam má slovíčko insensitive/ɪn'sen­sɪtɪv/ (nikoli unsensitive).

You've made her cry again. How can you be so insensitive? TTT 

sensible

Druhé slovíčko dělá studentům mnohem větší problémy. Jelikož je podobné předchozímu výrazu, často si ho překládají jako citlivý, což je ovšem špatně.

Přídavné jméno sensible/'sen­səbl/ znamená rozumný (případně moudrý, chytrý). Rozumná může být rada, nápad, či nějaké rozhodnutí.

It was very sensible advice, but I didn't take it. TTT
Back then, selling the car sounded like a sensible thing. TTT
You're right. That's a very sensible idea. TTT
I think it would be sensible to talk to your boss first. TTT
That sounds sensible. Let's do it. TTT
It was sensible of her to follow your advice. TTT 

Použít se dá i ve spojení s člověkem, opět ve významu rozumný.

I don't know what's wrong with him. He's usually very sensible. TTT
Could you be sensible for once in your life? TTT
sensible person would never speak like that. TTT 

He's sensitive. X He's sensible.

Obě tato přídavná jména se tedy dají použít pro popis člověka, proto ještě jednou pozor na rozdíl:

He is very sensitive. = Je velice citlivý.
He is very sensible. = Je velice rozumný.

Přepis bublinkové nápovědy: