Pokročilé vazby se slovíčkem NONE

Vydáno dne 03.01.2021

Slovíčko NONE se objevuje v mnoha pokročilejších a někdy až formálnějších idiomatických vazbách. Zde je jejich přehled.Pokročilé vazby se slovíčkem NONE

Se slovíčkem none/'nʌn/ se student angličtiny setkává již od samotných začátků jako se zájmenem (žádný, ani jeden). Objevuje se ale i v řadě pokročilejších vazeb. Některé z nich patří spíše do formální či knižní angličtiny. Připravili jsme pro vás přehled s příklady použití.

none other than

None other than – nikdo jiný než – používáme pro zdůraznění toho, že se skutečně jedná o tu danou osobu a nikoho jiného.

I realized that the person right in front of me was none other than Peter Buck of R.E.M. TTT *1
It was revealed that Robert Galbraith was a pseudonym of none other than J. K. Rowling. TTT *2  

none but

Spojení none but/'nʌn bʌt se používá ve významu pouze, tedy jako formální synonymum slovíčka only.

He says that French cuisine is for none but the brave. TTT *3
None but you can help them. TTT *4  

none the + komparativ

Vazbu none the/'nʌn ðə/ + druhý stupeň přídavných jmen (např. none the better, none the wiser, none the more able apod.) používáme ve významu o nic lepší/moudřej­ší/schopnější a­pod.

She has explained everything but I'm none the wiser. TTT *5
She did apologize to him, but he felt none the better. TTT *6
She refused him, but he seemed none the more discouraged. TTT *7  

Používá se často s předložkou for. Vyjadřuje, že se něco nezměnilo i přesto, že …

She explained it to me, but I was none the wiser for it. TTT *8
He knew his decision had been the right one, but he felt none the better for it. TTT *9
He was none the richer for the gift. TTT *10
I was none the wiser for the information. TTT *11
I almost died but, in the end, I was none the worse for the experience. TTT *12 

Pozn.: Možná jste někteří slyšeli o skupině Sixpence None the Richer, jejíž hit ‘Kiss Me’ dobyl před cca dvaceti lety rádia na celém světě. Název jejich kapely je spíše hříčka se slovy než gramatická struktura. Spojení totiž vychází z jedné knihy C.S. Lewise (autora známých Letopisů Narnie), ve které vypráví o tom, že když dítě poprosí tatínka o pětikorunu (doslova o šesták), aby mu mohlo koupit dárek, bylo by pošetilé si myslet, že tatínek tím jakkoliv zbohatne, když ten dárek potom dostane, ale přesto z něho má radost. Skupině se tento příběh zřejmě líbil a vytvořili z něho svůj název.

Stejnou strukturu má vlastně příslovce nonetheless/ˌnʌnðə'les­/ – nicméně, beztak, stejně, přesto. To se dnes zpravidla píše dohromady jako jedno slovo.

He sometimes acts like a child but she likes him nonetheless. TTT *13
The movie was three hours long but, nonetheless, quite captivating. TTT *14
While there are many factual inconsistencies, I nonetheless appreciate the depth the book goes into. TTT *15  

none too + přídavné jméno

Spojení none too/'nʌn tu:/ + přídavné jméno se používá ve významu ne moc, nijak zvlášť:

She was none too happy about it. TTT *16
John was feeling none too well in the morning. TTT *17
It happened none too soon. TTT *18  

second to none

Spojení second to none/ˌsekənd t­ə 'nʌn/ říká, že něco je bezkonkurenční, nejlepší, nikdo se tomu nevyrovná. Doslova vyjadřuje, že v pořadí těch nejlepších není na druhém místě za nikým, tedy je na místě prvním.

Their products are a bit pricey, but their customer service is simply second to none. TTT *19
It's an excellent mobile phone. Second to none really. TTT *20
I wouldn't say the pan is second to none or anything, but I've had it for a few years and I still use it. TTT *21
Her home-made bread is second to none. TTT *22  

have none of

Vazba have none of/ˌhæv'nʌn ə­v/ znamená nedopustit (něco), tedy odmítat něco přijmout apod.

She asked her dad if she could borrow his car but he was having none of it. TTT *23
You expect me to pay for all this? I'll have none of it! TTT *24
He made it clear that he would have none of that kind of talk. TTT *25  

Překlad:
 1. Uvědomil jsem si, že ten člověk přímo přede mnou nebyl nikdo jiný než Peter Buck z R.E.M.
 2. Bylo odhaleno, že Robert Galbraith je pseudonym nikoho jiného než J. K . Rowlingové.
 3. On říká, že francouzská kuchyně je jen pro statečné.
 4. Pouze ty jim můžeš pomoci.
 5. Všechno mi vysvětlila, ale nejsem o nic moudřejší.
 6. Ona se mu omluvila, ale on se necítil o nic lépe.
 7. Ona ho odmítla, ale nezdálo se, že by ho to odradilo.
 8. I přesto, že mi to vysvětlila, jsem nebyl ani o trochu moudřejší.
 9. I když věděl, že jeho rozhodnutí bylo správné, necítil se o nic lépe.
 10. Na tom dárku nijak nezbohatl.
 11. Nebyl jsem z té informace o nic moudřejší.
 12. Málem jsem umřel, ale ve výsledku mi ta zkušenost nijak neublížila.
 13. Někdy se chová jako dítě, ale stejně ho má ráda.
 14. Ten film byl tři hodiny dlouhý, ale přesto úchvatný.
 15. I když tam je mnoho faktických nesrovnalostí, přesto oceňuji hloubku, do které ta kniha jde.
 16. Nebyla z toho příliš šťastná.
 17. John se ráno necítil příliš dobře.
 18. Nestalo se to příliš brzy.
 19. Jejich výrobky jsou trochu drahé, ale jejich zákaznická podpora je prostě bezkonkurenční.
 20. Je to vynikající mobilní telefon. Popravdě řečeno bezkonkurenční.
 21. Neřekl bych, že ta pánev je bezkonkurenční nebo tak něco, ale mám ji už pár let a stále ji používám.
 22. Její domácí chléb je bezkonkurenční.
 23. Zeptala se táty, jestli si může půjčit jeho auto, ale on to nedopustil.
 24. Ty čekáš, že tohle všechno zaplatím já? To nedopustím!
 25. Dal jasně najevo, že takové řeči nedopustí.
Přepis bublinkové nápovědy: