Words of the Day (Dec 2020) - quiz B

Vydáno dne 09.01.2021

Test zaměřený na 10 slov, která se v průběhu prosince 2020 objevila v rámci ‘Slovíček dne’ na našich stránkách. 1. He spent his old age in a little seaside ________ in Italy.

  1. hamlet
  2. macbeth
  3. othello
  4. tempest
 2. The police had ________ that he had been drinking that night.

  1. an evidence
  2. evidence
  3. evidences
  4. no evidences
 3. He didn't mean to ________, but he couldn't help himself. He had to know what was in that e-mail.

  1. cure
  2. nose
  3. poke
  4. pry
 4. The U.S. Transportation secretary announced she was resigning and the Education secretary followed ________.

  1. example
  2. game
  3. lead
  4. suit
 5. He mounted a cow skull as a hood ________ on his truck.

  1. bauble
  2. decor
  3. decoration
  4. ornament
 6. The Chihuahua is one of the smallest dog ________.

  1. breeds
  2. pedigrees
  3. races
  4. species
 7. The music video to ‘Everybody Hurts’ takes place on a ________ freeway.

  1. deadlocked
  2. gridlocked
  3. headlocked
  4. padlocked
 8. Firefighters used a pump to ________ the cellar of water.

  1. be rid
  2. get rid
  3. get ridded
  4. rid
 9. What's the recommended ________ that you should drink on a daily basis?

  1. amount of the water
  2. amount of water
  3. number of the water
  4. number of water
 10. He gets paid for sitting on his ________ and doing nothing.

  1. mush
  2. rush
  3. shush
  4. tush
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) b, 3) d, 4) d, 5) d, 6) a, 7) b, 8) d, 9) b, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: