Words of the Day (Jan 2021) - quiz B

Vydáno dne 06.02.2021

Test zaměřený na 10 slov, která se v průběhu ledna 2021 objevila v rámci ‘Slovíček dne’ na našich stránkách. 1. We hoped ________ a little sun but it just kept raining.

  1. about
  2. for
  3. in
  4. of
 2. Sometimes companies come up with innovative strategies to woo ________.

  1. advertisements
  2. customers
  3. expenses
  4. prices
 3. He felt a ________ of jealousy when he saw his girlfriend talking to that guy.

  1. hue
  2. shade
  3. tinge
  4. tint
 4. He was one of the nation's leading microbiologist, a ________ scientist in his field.

  1. renewed
  2. renounced
  3. renovated
  4. renowned
 5. I needed to cross the street but there wasn't a ________ in sight.

  1. catwalk
  2. crosswalk
  3. roadwalk
  4. sidewalk
 6. The salad had florets of ________ in it.

  1. broccoli
  2. carrots
  3. cucumber
  4. mushrooms
 7. I read the instructions but I was none ________ for it.

  1. but the wise
  2. the wise
  3. the wiser
  4. too wiser
 8. Please do not ________ farther than the buoys.

  1. climb up
  2. look
  3. swim out
  4. walk
 9. ‘Lo Imposible’ is a ________ movie about a tsunami in Thailand.

  1. catastrophe
  2. catastrophic
  3. disaster
  4. disastrous
 10. He was not a man of great ________. Just the opposite, he was a coward.

  1. courage
  2. health
  3. renown
  4. wealth
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) b, 2) b, 3) c, 4) d, 5) b, 6) a, 7) c, 8) c, 9) c, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: