Tree House (vocabulary)

Vydáno dne 01.04.2020

Slovní zásoba z meditace na Help for English. 
attention - pozornost, pozor
BrE
/ə'tenʃn/ Přehrát
AmE
/ə'tenʃn/ Přehrát

noun - concentrating on something

 
bask - slunit se, vyhřívat se (na slunci)
BrE
/'bɑ:sk/ Přehrát
AmE
/'bæsk/ Přehrát

verb - to relax in a warm, sunny place

 
breathe - dýchat
BrE
/'bri:ð/ Přehrát
AmE
/'bri:ð/ Přehrát

verb - to take air inside your body and let it out (through your nose and mouth into your lungs and out)

 
brook - potok, říčka
BrE
/'brʊk/ Přehrát
AmE
/'brʊk/ Přehrát

noun - a small and shallow stream that you can cross easily

 
draw - směřovat, mířit
BrE
/'drɔ:/ Přehrát
AmE
/'drɔ:/ Přehrát

verb - to move towards something

 
flavour - chuť, příchuť
BrE
/'fleɪvə/ Přehrát
AmE
/'fleɪvər/ Přehrát

noun - the taste of something

 
imagine - představit si
BrE
/ɪ'mædʒɪn/ Přehrát
AmE
/ɪ'mædʒɪn/ Přehrát

verb - to form a picture in your mind

 
inhale - vdechovat, inhalovat
BrE
/ɪn'heɪl/ Přehrát
AmE
/ɪn'heɪl/ Přehrát

verb - to breathe in, to draw air into your lungs

 
peace - klid, pokoj
BrE
/'pi:s/ Přehrát
AmE
/'pi:s/ Přehrát

noun - quiet and calm time

 
reach out - natáhnout se, natáhnout ruku
BrE
/ˌri:tʃ'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌri:tʃ'aʊt/ Přehrát

verb - to extend your arm in order to touch something which is not very near or low

 
savour - vychutnávat, vychutnávat si
BrE
/'seɪvə/ Přehrát
AmE
/'seɪvər/ Přehrát

verb - to taste something with pleasure, enjoying the flavour

 
scent - pach
BrE
/'sent/ Přehrát
AmE
/'sent/ Přehrát

noun - a smell

 
sense - smysl
BrE
/'sens/ Přehrát
AmE
/'sens/ Přehrát

noun - one of the five physical powers ( sight, hearing, smell, taste and touch)

 
settle - usadit se
BrE
/'setl/ Přehrát
AmE
/'set̬l/ Přehrát

verb - to start to live in a place; to sit down comfortably

 
surface - povrch, plocha, hladina
BrE
/'sɜ:fɪs/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rfəs/ Přehrát

noun - the flat top or outside part of something, e.g. of a table etc; the flat top of a body of water

 
surroundings - okolí
BrE
/sə'raʊndɪŋz/ Přehrát
AmE
/sə'raʊndɪŋz/ Přehrát

noun - the area around a place

taste
taste - ochutnat, ochutnávat
BrE
/'teɪst/ Přehrát
AmE
/'teɪst/ Přehrát

verb - to put something (usually food or drink) in your mouth in order to test if it is good or not

 
vision - zrak, vidění
BrE
/'vɪʒən/ Přehrát
AmE
/'vɪʒən/ Přehrát

noun - the ability to see

Přepis bublinkové nápovědy: