Words of the Day (May 2021) - quiz B

Vydáno dne 08.06.2021

Test zaměřený na 10 slov, která se v průběhu května 2021 objevila v rámci ‘Slovíček dne’ na našich stránkách. 1. I'm not one to ________ from hard work and long hours.

  1. dwell
  2. flail
  3. shy
  4. wink
 2. The game ended with an ________ score, 3–3.

  1. even
  2. odd
  3. oddly
  4. uneven
 3. ________ beetles feed on the excrement of other organisms.

  1. Dump
  2. Dung
  3. Manure
  4. Poop
 4. The odds ________, they weren't discouraged and kept fighting.

  1. nevertheless
  2. nonetheless
  3. notwithstanding
  4. whatsoever
 5. I'm sorry I ________ at you. I didn't mean to lose my temper.

  1. slipped
  2. snapped
  3. snipped
  4. spanned
 6. He found himself in dire ________ when his laptop, containing all of his professional files, was stolen.

  1. straights
  2. straits
  3. streets
  4. strengths
 7. Instead of ________ on the past, look forward at what is ahead of you.

  1. abiding
  2. dwelling
  3. inhabiting
  4. residing
 8. Can a cop ________ as a security guard?

  1. moonlight
  2. moonshine
  3. sunlight
  4. sunshine
 9. My father's passing ________ was a huge blow to the whole family.

  1. away
  2. by
  3. off
  4. out
 10. Citizens have a ________ right to petition the government for redress of grievances.

  1. divine
  2. holy
  3. sacred
  4. saint
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) c, 2) a, 3) b, 4) c, 5) b, 6) b, 7) b, 8) a, 9) a, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: