Přítomný čas prostý a průběhový

Vydáno dne 06.01.2022

Rozdíly v použití přítomného prostého a průběhového času.Přítomný čas prostý a průběhový

Použití přítomného prostého času

Přítomný prostý čas se používá nejčastěji tam, kde se jedná o nějaký stálý děj nebo pravidelnou činnost. Něco tak tedy je stále, děje se to často, někdy, pravidelně, občas apod. Použití lze rozdělit do následujících čtyř skupin:

1) opakovaná činnost

see my parents twice a week. TTT *1
My sister reads every day. TTT *2  

To, jak často se děj opakuje, se vyjadřuje tzv. frekvenčním příslovcem (often, sometimes, never apod.), které se umisťuje před významové sloveso.

sometimes work from home. TTT *3
My wife often reads in the evening. TTT *4  

2) dlouhodobá činnost

My older sister lives in London. TTT *5
His wife works in a bank in the city centre. TTT *6  

3) zvyky a záliby

My dad loves gardening. TTT *7
Paul likes rock music. TTT *8  

4) všeobecná pravda

The sun rises in the east. TTT *9
It usually snows in winter. TTT *10  

Použití přítomného průběhového času

Přítomný průběhový čas označuje děje, které v okamžiku mluvení právě probíhají.

Shhh. Mommy is sleeping. TTT *11 – spí právě teď
Are you at work? – No, I'm going home. TTT *12 – právě teď jdu
We're playing Minecraft. Do you want to play with us? TTT *13 – právě teď hrajeme

Může se jednat i o něco, co sice neprobíhá úplně doslova právě teď, ale jen v současné době. Např.:

I'm reading The Great Gatsby. TTT *14 – nemusím teď nutně sedět nad otevřenou knihou, říkám tím, že ji mám rozečtenou
He's watching Friends with his wife. TTT *15 – tato věta sice může znamenat, že teď právě sedí před obrazovkou a sledují seriál Přátelé, ale také to, že mají ten seriál rozkoukaný, tedy jsou někde uprostřed

Přítomný průběhový čas zásadně nepoužíváme u tzv. stavových sloves. Stavová slovesa nepopisují činnosti, ale spíše stavy, pocity, postoje. Patří sem např. slovesa:

U těchto (a dalších sloves) používáme přítomný prostý čas i tehdy, když se jedná o něco, co platí právě teď. Tedy pokud chceme říct ‘právě teď potřebuji’, nebude to I am needing ale pouze I need.

Porovnání přítomných časů

přítomný čas prostý přítomný čas průběhový
obecné děje, stálé pravdy, opakující se činnosti činnosti probíhající v moment mluvení
work. am working.
don't work. am not working.
Do you work? Are you working?

Postavme si nyní do kontrastu dvojice vět:

Harry plays football. TTT *16 prostý – víme, že je to fotbalista, že často hraje fotbal apod., co dělá právě teď z této věty ale nepoznáme
Harry is playing football. TTT *17 průběhový – víme, že právě teď hraje fotbal, jestli ho hraje běžně apod., z tohoto nevyčteme

We usually have dinner at six or seven. TTT *18 prostý – obvykle
We're having dinner. TTT *19 průběhový – právě teď večeříme

My neighbor sings in the shower every night. TTT *20 prostý – nevíme, co dělá teď, říkáme, co dělá obvykle
Listen! My neighbor is singing! TTT *21 průběhový – zpívá si právě teď, mluvíme o tom, co se právě teď děje

She doesn't work on weekends. TTT *22 prostý – obecně, obvykle, běžně
She isn't working. She's having lunch. TTT *23 průběhový – právě teď

What do you do? – prostý – obecně, co máš za zaměstnání
What are you doing? – průběhový – právě teď, co právě děláš

Where does he go to school? TTT *24 prostý – kam chodí
It's 10 o'clock. Where is he going? TTT *25 průběhový – kam jde právě teď

Překlad:
 1. Vídám se se svými rodiči dvakrát týdně.
 2. Moje sestra si každý den čte.
 3. Někdy pracuji z domu.
 4. Manželka si často večer čte.
 5. Moje starší sestra bydlí v Londýně.
 6. Jeho manželka pracuje v bance v centru města.
 7. Můj otec miluje zahradničení.
 8. Paul má rád rockovou hudbu.
 9. Slunce vychází na východě.
 10. V zimě obvykle sněží.
 11. Tiše. Maminka spí.
 12. Jsi v práci? – Ne, právě jdu domů.
 13. Hrajeme Minecraft. Chceš hrát s námi?
 14. Právě teď čtu Velkého Gatsbyho.
 15. On se teď dívá s manželkou na Přátele.
 16. Harry hraje fotbal.
 17. Harry právě hraje fotbal.
 18. Obvykle večeříme v šest nebo v sedm.
 19. Právě teď večeříme.
 20. Můj soused si každý večer ve sprše zpívá.
 21. Poslouchej! Můj soused si zpívá!
 22. Ona o víkendech nepracuje.
 23. Ona teď nepracuje. Dává si oběd.
 24. Kam on chodí do školy?
 25. Je deset hodin. Kam to (on) jde?
Přepis bublinkové nápovědy: