Minulý čas slovesa 'být'

Vydáno dne 16.01.2022

Minulý čas slovesa být v kladných a záporných větách, otázky, krátké odpovědi.Minulý čas slovesa ‘být’

Tvary slovesa ‘být’ v minulém čase

Sloveso být má v minulém čase dva různé tvary:

Přehlednější to bude v tabulce:

1. osoba I was/'aɪ wəz­/ – byl jsem we were/'wi: wɜ: – byli jsme
2. osoba you were/'ju: wɜ: – byl jsi you were/'ju: wɜ: – byli jste
3. osoba he was/'hi: wəz – byl they were/'ðeɪ wɜ: – byli / bylybyla
  she was/'ʃi: wəz – byla  
  it was/'ɪt wəz/ – bylo  

U obou tvarů dbejte na správnou výslovnost.

Otázky a zápory

Tvoření záporů a otázek bude snadné. Funguje to totiž stejně jako v přítomném čase.

Zápory vytváříme přidáním částice not. Vznikají tak stažené tvary wasn't a weren't.

Was it a good party? – I don't know. I wasn't there. TTT *1
Frank wasn't at work yesterday. TTT *2
The kids weren't in the yard. TTT *3
Stuart, you weren't at school today. Are you okay? TTT *4  

Otázky se tvoří převrácením slovosledu – sloveso být se přesune před podmět.

Was the movie good? TTT *5
Were you home alone? TTT *6
Where were you at 8 PM last night? TTT *7
How was your weekend? – Good. TTT *8  

Krátké odpovědi na otázky ano/ne opět fungují stejně jako v přítomném čase. Za yes či no přidáme základní dvojici osobní zájmeno + sloveso ‘být’.

Was the book interesting? – Yes, it was. TTT *9
Were you in love? – No, we weren't. TTT *10
Was I right? – Yes, you were. TTT *11  

Překlad:
 1. Byla to dobrá oslava? – Já nevím. Já jsem tam nebyl.
 2. Frank včera nebyl v práci.
 3. Děcka nebyla na zahradě.
 4. Stuarte, dnes jsi nebyl ve škole. Jsi v pořádku?
 5. Byl ten film dobrý?
 6. Byl jsi doma sám?
 7. Kde jsi byl včera v 8 večer?
 8. Jaký byl tvůj víkend? – Dobrý.
 9. Byla ta kniha zajímavá? – Ano, byla.
 10. Byli jste zamilovaní? – Ne, nebyli.
 11. Měl jsem pravdu? – Ano, měl.
Přepis bublinkové nápovědy: