Test: slovíčka spojená s oblečením

Vydáno dne 25.07.2021

Procvičte si znalosti slovní zásoby spojené s oblečením. 1. Mum, I want to ________ this dress today. – Don't. It's too cold outside.

  1. get dressed
  2. put
  3. take on
  4. wear
 2. I went shopping yesterday. I bought a T-shirt and ________ jeans.

  1. a
  2. one pair
  3. three
  4. two pairs of
 3. You're cold, aren't you? Why don't you ________ your sweater?

  1. put off
  2. put on
  3. take off
  4. take on
 4. I like this coat. Can I ________?

  1. try it
  2. try it in
  3. try it on
  4. try on it
 5. My mother bought ________ for my father.

  1. a new clothes
  2. some new clothes
  3. some new dress
  4. some new dresses
 6. He put the ________ on his head to protect him from the sun.

  1. belt
  2. cap
  3. glove
  4. skirt
 7. I know I need a new pair of ________, but those were very expensive.

  1. coats
  2. shirts
  3. shoe
  4. trousers
 8. Please ________. We need to go now. I don't want to be late for work again.

  1. get dressed
  2. put on
  3. wear
  4. wear on
 9. I like your dress. Where did you get ________?

  1. it
  2. them
  3. these
  4. those
 10. ________ new. I have never worn them.

  1. The clothes is
  2. These clothes are
  3. This clothes are
  4. This clothes is
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) d, 2) d, 3) b, 4) c, 5) b, 6) b, 7) d, 8) a, 9) a, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: