Helping Cinderella

Vydáno dne 09.09.2021

Zábavná aktivita pro ty nejmenší žáčky, při níž si procvičí a zafixují vybraná slovíčka.Helping Cinderella!

V dnešním článku naleznete námět na procvičení a zafixování slovíček pomocí jednoduché zábavné aktivity, která se bude líbit zejména dětem.

Budete potřebovat 2 nádoby (košík, krabici, apod.) a dostatečné množství kartiček velikosti pexesa s obrázky ze dvou okruhů slovíček. Může to být například ovoce x zelenina, barvy x čísla, nábytek x různé přístroje a spotřebiče, nebo jakákoliv jiná kombinace okruhů slovní zásoby. Kartiček by měl být minimálně takový počet, aby každé dítě mělo možnost přinést přibližně 10 kartiček.

Například na téma ovoce / zelenina můžete použít tyto obrázky (stáhnout verzi v PDF):

Jako warm-up pro aktivitu lze použít několik možností. Kromě připomenutí slovíček například pomocí flash karet, můžeme také navázat na zjednodušenou pohádku na videu, na vyprávění, komiks apod. Také je možné naučit děti písničku, kterou budeme v aktivitě používat, aby ji mohly zpívat také. Můžeme se také dětí zeptat, jestli pohádku o Popelce znají, a jestli vědí, s čím jí pomáhali holoubci.

Pak můžeme dětem vysvětlit, v čem aktivita spočívá, nebo můžeme rovnou začít samotnou aktivitou, protože její princip je snadno pochopitelný i z krátkých anglických instrukcí přímo „za chodu“.

Aktivita:

Děti si sednou do prostoru třídy na bobek. Učitel mezi nimi chodí, rozhazuje kartičky a společně s dětmi zpívá písničku např. na melodii “Are you sleeping, brother John?” tato slova: Cinderella, Cinderella, let us in. Let us in. We are here to help you. We are here to help you. Let us in. Let us in. Když jsou všechny kartičky poházené, učitel děti vyzve, aby Popelce pomohly: Let's help Cinderella, little pigeons!

Stejně jako holoubci pomáhali Popelce přebrat hrách a popel, děti pak třídí například ovoce a zeleninu a nosí kartičky do dvou připravených nádob. S malými zobáčky to ale nemají vůbec lehké, a tak musí třídit jen po jedné kartičce (samozřejmě kartičky sbírají rukama). Když kartičku do nádoby hází, řeknou děti slovíčko nahlas. Učitel slovo po dítěti zopakuje a případně opravuje správnou výslovnost. Tak zajistí, že děti slyší správně vyslovené slovo a mohou ho po učiteli znovu zopakovat. Tím dochází k zapamatování si slovíčka a fixaci správné výslovnosti.

Tip 1: Je naprosto v pořádku, když se děti budou mezi s sebou radit v případě, že si nebudou správným slovíčkem jisté. Tuto spolupráci a vzájemné učení podporujme. Děti si tak zvyknou na to, že pomáhat si je přirozené a to, že něco nevím nebo udělám chybu, není problém, ale příležitost k učení. Nevadí ani, když dítě bude opakovaně nosit stejný obrázek.

Tip 2: Abyste kartičky nemuseli stříhat sami, můžete dát každému dítěti jednu sadu, kterou si nastříhá samo. Kartičky můžete před Popelkou či po Popelce využít i na další aktivity.

Přepis bublinkové nápovědy: