Test: Budoucí čas se slovesem WILL

Vydáno dne 10.09.2021

Test zaměřený na základy tvoření budoucího času se slovesem WILL. 1. George is moving to the USA. I don't think I'll ________ him again.

  1. see
  2. seeing
  3. sees
  4. to see
 2. The doctors have to do more tests. ________ tomorrow.

  1. We'll know more
  2. We'll more
  3. We'll more know
  4. Will we know more
 3. Can you believe it? Jimmy ________ 50 next year.

  1. he'll
  2. will
  3. will be
  4. will is
 4. What do you think? ________ you come with us?

  1. Will let your parents
  2. Will your parents let
  3. Your parents will let
  4. Your parents'll let
 5. Don't worry. ________ you.

  1. The dog will won't hurt
  2. The dog won't hurt
  3. The dog'll hurt
  4. Will the dog hurt
 6. Where ________ 10 years from now?

  1. will you
  2. will you are
  3. will you be
  4. you'll be
 7. ________ anything happen to you.

  1. I let won't
  2. I will let not
  3. I won't let
  4. I'll won't let
 8. Come on, the house ________ itself!

  1. clean won't
  2. it'll clean not
  3. will won't clean
  4. won't clean
 9. Will you play a game with me? – No, ________. I'm busy.

  1. I won't
  2. I'll won't
  3. won't
  4. won't I
 10. Will Terri be there? – Yes, ________.

  1. she will
  2. she'll
  3. she'll be
  4. will she
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) a, 3) c, 4) b, 5) b, 6) c, 7) c, 8) d, 9) a, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: