Osobní zájmena (test)

Vydáno dne 02.10.2021

Test zaměřený na základy používání osobních zájmen (základních i pádových). 1. What does your wife do? – ________ a writer.

  1. He's
  2. Is
  3. It's
  4. She's
 2. Did you like the book? – Yeah, ________ was great!

  1. ---
  2. he
  3. it
  4. she
 3. How old is your son? – ________ ten.

  1. He's
  2. Her
  3. Him
  4. She's
 4. He opened the door for ________.

  1. he
  2. her
  3. she
  4. we
 5. Is ________ still raining?

  1. ---
  2. it
  3. them
  4. they
 6. Do you want to play football with ________?

  1. he
  2. they
  3. us
  4. we
 7. My favorite actress is Anna Kendrick. – Really? I don't like ________ very much.

  1. he
  2. her
  3. him
  4. she
 8. This is my cat. I call ________ Tom.

  1. he
  2. him
  3. it
  4. she
 9. Look at that spider! ________ so big!

  1. He's
  2. Is
  3. It's
  4. She's
 10. There are some people over there. Can you see ________?

  1. him
  2. them
  3. they
  4. us
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) d, 2) c, 3) a, 4) b, 5) b, 6) c, 7) b, 8) b, 9) c, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: