Cvičení: Co znamená 'S?

Vydáno dne 30.11.2021

Poznáte, zda v uvedených větách má 'S roli přivlastňovací nebo se jedná o stažený tvar slovesa IS nebo HAS?Vyberte, jestli 's v následují­cích větách má roli přivlastňovací, nebo se jedná o stažený tvar slovesa is nebo stažený tvar slovesa has.

 1. Is that your dad's car?

  1. přivlastňovací pád
  2. sloveso HAS
  3. sloveso IS
 2. I think the dog's hungry.

  1. přivlastňovací pád
  2. sloveso HAS
  3. sloveso IS
 3. Do you think Stephen's got a girlfriend?

  1. přivlastňovací pád
  2. sloveso HAS
  3. sloveso IS
 4. The president's quite old.

  1. přivlastňovací pád
  2. sloveso HAS
  3. sloveso IS
 5. I don't remember the actress's name.

  1. přivlastňovací pád
  2. sloveso HAS
  3. sloveso IS
 6. Dad's mad with us again.

  1. přivlastňovací pád
  2. sloveso HAS
  3. sloveso IS
 7. Who is the country's new prime minister?

  1. přivlastňovací pád
  2. sloveso HAS
  3. sloveso IS
 8. Mrs. Hall's got three children.

  1. přivlastňovací pád
  2. sloveso HAS
  3. sloveso IS
 9. Pets are important in people's lives.

  1. přivlastňovací pád
  2. sloveso HAS
  3. sloveso IS
 10. Mr. Wilson's in a meeting right now.

  1. přivlastňovací pád
  2. sloveso HAS
  3. sloveso IS
Správné odpovědi: 1) a, 2) c, 3) b, 4) c, 5) a, 6) c, 7) a, 8) b, 9) a, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: