Test: NEAR vs CLOSE

Vydáno dne 23.03.2022

Test zaměřený na použití slovíček NEAR a CLOSE a slov jim příbuzných (NEARLY, CLOSELY, NEARBY apod.) 1. He had lunch in a restaurant ________ his office.

  1. close
  2. closely to
  3. near
  4. near of
 2. The bus stop was quite ________.

  1. near
  2. nearby
  3. nearest
  4. nearly
 3. They were sitting ________ together.

  1. close
  2. closely
  3. near
  4. nearly
 4. They only invited a few of their ________ friends.

  1. close by
  2. closest
  3. nearby
  4. nearest
 5. Their shoulders were ________ touching.

  1. close
  2. closely
  3. near
  4. nearly
 6. His parents lived in a ________ village.

  1. close
  2. close by
  3. near
  4. nearby
 7. It was a ________ match but in the end we won.

  1. close
  2. near
  3. nearby
  4. nearly
 8. He drew a ________ circle in the sand.

  1. close-perfect
  2. closely-perfect
  3. near-perfect
  4. nearly-perfect
 9. He was getting more and more nervous as the day of his surgery ________.

  1. closed
  2. closed by
  3. neared
  4. nearlied
 10. I'm only going to say it once, so listen ________.

  1. close
  2. closely
  3. near
  4. nearly
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) c, 2) a, 3) a, 4) b, 5) d, 6) d, 7) a, 8) c, 9) c, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: