Cvičení: První kondicionál

Vydáno dne 09.05.2022

Cvičení zaměřené na základy tvoření prvního kondicionálu – reálných podmínek v budoucnosti (jestli…, tak…)Ze dvou nabízených možností vyberte tu, která se do věty hodí nejlépe.

 1. If you ________ a dog, you will have to take care of it.

  1. buy
  2. will buy
 2. If you ________ water the plants, they will die.

  1. don't
  2. won't
 3. If he asks for more money, ________ give him any!

  1. don't
  2. won't
 4. Let's go swimming tomorrow if ________ sunny.

  1. it'll be
  2. it's
 5. If you don't stop spending like this, you ________ any money left!

  1. don't have
  2. won't have
 6. ________.

  1. She forgives you if you'll apologize
  2. She'll forgive you if you apologize
 7. ________ able to buy a house, if you don't find a better job.

  1. You'll never be
  2. You're never
 8. Call me if ________ anything.

  1. you need
  2. you'll need
 9. They ________ out what I've done.

  1. fire me if they'll find
  2. will fire me if they find
 10. You'll forget all that you've learned if you ________ practice regularly.

  1. don't
  2. won't
Správné odpovědi: 1) a, 2) a, 3) a, 4) b, 5) b, 6) b, 7) a, 8) a, 9) b, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: