Podoba testů z angličtiny od společnosti Scio

Vydáno dne 18.05.2022

Jak vypadají úlohy z angličtiny v testech Scio?Podoba testů z angličtiny od společnosti Scio

Společnost Scio s.r.o. pořádá mimo jiné i testy ze třech cizích jazyků, jedním z nich je právě test z angličtiny. Test přibližně odpovídá úrovni B2. Jedná se o testy srovnávací – to znamená, že zkoumají, jaká je vaše úroveň v daném jazyce oproti ostatním uchazečům. Z toho vyplývá, že není nutné vyplnit celý test správně, většině řešitelů se to nepovede.

Test z angličtiny má celkem 60 otázek a na jeho vyplnění je vymezeno 60 minut. Je rozdělen do třech částí. Na každý oddíl je vymezeno 20 minut, časy mezi oddíly se nepřevádí. Správně zodpovězené otázky jsou hodnoceny jedním bodem. Za špatnou odpověď se strhává část bodu, proto je dobré tipovat pouze v případě, kdy alespoň jednu odpověď můžete s určitostí vyloučit. Body se nestrhávají pouze v posledních osmi úlohách.

První část testu obsahuje poslechové úlohy (oddíl „Listening“). Je puštěna ukázka, za níž následuje několik otázek s nabídnutými odpověďmi. Další část se skládá ze dvou textů (oddíl „Reading“). Cílem je prověřit schopnost porozumění textu. Poslední, třetí oddíl testu z angličtiny je zaměřený na gramatiku a slovní zásobu (oddíl „Use of English“). První část tohoto oddílu se zaměřuje na „Multiple choice cloze“. V ní se vybírá z možností to slovo nebo fráze, která se do úvodního delšího celistvého textu nejvíce hodí. Ve druhé části („Grammar and Vocabulary“) se opět vyplňuje nejvhodnější nabídnuté slovo nebo fráze, tentokrát do krátké výpovědi. V těchto oddílech jsou odpovědi vždy navržené.

Součástí posledních úloh testu jsou také otevřené otázky. Týkají se gramatiky, konkrétně doplnění správného tvaru slova do věty („Word formation“). Scio uznává jako správnou odpověď slova, která se nacházejí minimálně v jednom z těchto slovníků: Cambridge Dictionary, Oxford English Dictionary nebo Webster’s Dic­tionary. Zároveň se musejí používat v současné angličtině, to znamená, že nejsou označena jako zastaralá a archaická.

Příprava na testy

Tak jako u všech ostatních testů platí, že je dobré se připravovat včas dopředu – u jazyků to platí dvojnásob, a to hlavně kvůli úrovni, kterou tyto testy ověřují. Na úroveň B2 se nedostanete za týden. Kromě základů, které získáváte ve škole, je skvělé obohacovat slovní zásobu prostřednictvím sledováním filmů a seriálů, čtením knížek anebo třeba hraním her. Přirozeně budete i vstřebávat užívání gramatiky.

Existují ale i platformy a webové stránky, na kterých můžete testové úlohy přímo zkoušet. To je jeden z nejlepších způsobů, jak se seznámit se skutečnou podobou ostrých testů. Protože čím víc úloh projdete a zkusíte, tím je větší pravděpodobnost, že vás nic nepřekvapí.

Tyto úlohy pak vypadají například takto:

 1. Where’s my pen? It was there but now it ____!
  1. has left
  2. has gone
  3. is gone
  4. is left

Řešení: TTT *1

 1. Choose the most suitable form:

  David: Hi Jack! What are you up to this afternoon? I was thinking about going to see the football match we talked about. Are you still in?

  Jack: Hello David. I am so sorry. I forgot. I ____ Susan this afternoon. Maybe next time!

  1. meet
  2. met
  3. am meeting
  4. would have meet

Řešení: TTT *2

 1. Fill the gap.

  She doesn’t feel ____ dancing.

  1. as
  2. for
  3. in
  4. like

Řešení: TTT *3

 1. I would get rid of my sneeze If I ____.
  1. have seen a doctor
  2. visit a doctor
  3. invited my doctor
  4. saw a doctor
  5. would visit a doctor

Řešení: TTT *4

 1. Choose the right synonym for a phrase take part in.
  1. to gain
  2. to participate in
  3. to steal
  4. to obtain

Řešení: TTT *5

Shrnutí

Více informací naleznete na stránkách O Scio

Překlad:
 1. C
 2. C
 3. D
 4. D. Jedná se o kondicionál a po If následuje vždy sloveso v past simple. Jde o vazbu to see a doctor, nikoli to visit a doctor.
 5. B
Přepis bublinkové nápovědy: