Cvičení: Druhý kondicionál

Vydáno dne 20.05.2022

Cvičení zaměřené na základy tvoření druhého kondicionálu – nereálných podmínek v přítomnosti (kdyby…, tak by…)Ze dvou nabízených možností vyberte tu, která se do věty hodí nejlépe.

 1. Your life would be easier if you ________ English.

  1. speak
  2. spoke
 2. ________ devastated if anything happened to you.

  1. I'd be
  2. I'll be
 3. I would take care of you if you ________ sick.

  1. were
  2. would be
 4. He ________ lost if he didn't have her in his life.

  1. were
  2. would be
 5. If I lived in Manhattan, I ________ a car.

  1. didn't need
  2. wouldn't need
 6. It would be useful if she ________.

  1. could drive
  2. would drive
 7. You ________ so tired all the time if you went to bed earlier.

  1. weren't
  2. wouldn't be
 8. What would you do if a stranger ________ you for help in the street?

  1. asked
  2. would ask
 9. If there ________ more snow, we could build a snowman.

  1. was
  2. would be
 10. If there weren't so many cars in the streets, it ________ safer for kids to play outside.

  1. was
  2. would be
Správné odpovědi: 1) b, 2) a, 3) a, 4) b, 5) b, 6) a, 7) b, 8) a, 9) a, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: