Co vyjadřuje první a druhý kondicionál

Vydáno dne 22.05.2022

Rozumíte tomu, jaký je významový rozdíl mezi prvním a druhým kondicionálem?Přečtěte si každé podmínkové souvětí v angličtině a zvolte vždy jednu z možností, která odpovídá tomu, jak mluvčí danou situaci vnímá. Doporučujeme si nejprve přečíst naše články o prvním kondicionálu a druhém kondicionálu.


 1. If you see your brother, tell him to call me.

  1. Myslím, že bratra možná uvidíš.
  2. Pochybuji, že bratra uvidíš.
 2. What would you do if you saw a bear?

  1. Medvěda určitě potkáš.
  2. Pravděpodobně medvěda nepotkáš.
 3. If you were 18, you could have a beer.

  1. Nevím, jestli si můžeš dát pivo.
  2. Vím, že ti není 18.
 4. If I catch any fish, I will post some pictures on Instagram.

  1. Nevěřím, že nějaké ryby chytím.
  2. Věřím, že nějaké ryby chytím.
 5. If the sea were warmer, I would go swimming.

  1. Možná si půjdu zaplavat.
  2. Plavat nejdu.
 6. It would cost a lot of money if we took a taxi.

  1. Chci jet taxíkem, i když to bude dražší.
  2. Nechci si vzít taxi, bylo by to drahé.
 7. Joe wouldn't be so skinny if he ate more.

  1. Joe hodně jí.
  2. Joe je hubený.
 8. Polly will pass the exam if she tries a little harder.

  1. Myslím, že to Polly dokáže.
  2. Nevěřím, že na to Polly má.
 9. If I make enough money, I'll buy a new laptop.

  1. Asi žádný nový počítač mít nebudu.
  2. Možná budu mít nový počítač.
 10. If I were you, I would try to find a better job.

  1. Chtěl bych si najít lepší práci.
  2. Ty by sis měl najít lepší práci.
Správné odpovědi: 1) a, 2) b, 3) b, 4) b, 5) b, 6) b, 7) b, 8) a, 9) b, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: