Test: Místní předložky (odkud? kam? kudy?)

Vydáno dne 19.12.2022

Test zaměřený na místní předložky vyjadřující směr odkud/kam/kudy. 1. The waiter placed the tray ________ the table in front of us.

  1. down
  2. into
  3. onto
  4. towards
 2. They drove ________ the airport for about 15 minutes but turned east before they reached it.

  1. into
  2. past
  3. to
  4. toward
 3. Be careful. Don't fall ________ the ladder.

  1. along
  2. off
  3. out of
  4. over
 4. We walked ________ the path until we got to the lake.

  1. across
  2. along
  3. into
  4. past
 5. He sat on the bank and poured the water ________ his shoes.

  1. along
  2. off
  3. out of
  4. towards
 6. He ran ________ my car without noticing me.

  1. across
  2. along
  3. past
  4. through
 7. The Liffey is the river that flows ________ Dublin.

  1. across
  2. over
  3. through
  4. via
 8. The two friends drove ________ the Sahara Desert in a Range Rover.

  1. across
  2. along
  3. onto
  4. past
 9. The dog ran in circles ________ the yard.

  1. along
  2. around
  3. past
  4. towards
 10. We flew back to London ________ Barcelona.

  1. across
  2. into
  3. off
  4. via
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) c, 2) d, 3) b, 4) b, 5) c, 6) c, 7) c, 8) a, 9) b, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: