Cvičení: Překlad slova "pravda"

Vydáno dne 21.09.2023

Víte, že se PRAVDA překládá různými způsoby? Procvičte si to. 1. Why are you so angry? Tell me ________.

  1. the true
  2. the truth
  3. true
  4. truth
 2. Jack has already left. ________

  1. Am I right?
  2. Do I have right?
  3. Do I have true?
  4. Have I true?
 3. Tell her everything. She needs to know ________.

  1. the true
  2. the truth
  3. true
  4. truth
 4. I think you ________. They will probably fire him.

  1. are right
  2. have the truth
  3. have true
  4. have truth
 5. It's ________! My sister isn't going to marry him.

  1. lie
  2. not a truth
  3. not true
  4. not truth
 6. Listen to your parents. They're always ________.

  1. right
  2. the truth
  3. true
  4. truth
 7. I ________. The new neighbours are Dutch.

  1. had right
  2. had the truth
  3. had true
  4. was right
 8. OK, I'll tell you ________, but please don't be angry.

  1. the right
  2. the true
  3. the truth
  4. true
 9. I wasn't lying. It was ________ , but my wife didn't believe me.

  1. the right
  2. the true
  3. true
  4. truth
 10. Sorry, you ________. One plus one isn't three.

  1. are wrong
  2. aren't true
  3. don't have the truth
  4. don't have true
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) b, 2) a, 3) b, 4) a, 5) c, 6) a, 7) d, 8) c, 9) c, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: