Test: podmínkové věty (3)

Vydáno dne 08.04.2024

Vyzkoušejte si svou znalost základních podmínkových vět a po vyhodnocení si přečtěte vysvětlení případných chyb. 1. Sorry, I don't have time now, I'm busy. If I ________ time, I would help you.

  1. had
  2. have
  3. will have
  4. would have
 2. Can you call me if you ________ some news?

  1. get
  2. gotten
  3. will get
  4. would get
 3. If I ________ some money left, I will buy another ice cream.

  1. had
  2. have
  3. will have
  4. would have
 4. What do you do in your free time? – Well, if I ________ some free time, I enjoy reading books.

  1. had
  2. have
  3. will have
  4. would have
 5. What would you do if you ________ a bear in the middle of a forest?

  1. saw
  2. see
  3. will see
  4. would see
 6. We can stay at home if it ________ tomorrow. We will decide in the morning.

  1. rains
  2. will be raining
  3. will rain
  4. would rain
 7. What do you usually do if it ________?

  1. rained
  2. rains
  3. will rain
  4. would rain
 8. If I ________ a good cook, I would cook something delicious for you.

  1. am
  2. were
  3. will be
  4. would be
 9. You may fail the test, if you ________ harder.

  1. don't study
  2. studied
  3. won't study
  4. wouldn't study
 10. If I ________ an alarm clock, I would probably oversleep almost every day.

  1. didn't have
  2. don't have
  3. won't have
  4. wouldn't have
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) a, 3) b, 4) b, 5) a, 6) a, 7) b, 8) b, 9) a, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: