Help for English

Tázací dovětky

INTERMEDIATE

Dovětky, přitakání a podobné vazby

Marek Vít | 8. 1. 2008 | komentáře: 11

Cvičení, kde budete mít za úkol do vět doplnit vazby jako tázací dovětky, přitakání apod., tedy struktury typu SO DO I, NEITHER DOES HE, DID HE? AREN'T YOU? apod. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Tázací dovětky (Question tags) #2

Marek Vít | 2. 6. 2006 | komentáře: 68

Používání tázacích dovětků pro pokročilejší: tázací dovětky v rozkazovacích větách, ve větách s modálními slovesy, chytáky a záludnosti apod. Také se dovíte o jiných gramatických jevech, které s tázacími dovětky souvisí (přitakání, doplňující otázky). Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Tázací dovětky (Question tags) #1

Marek Vít | 30. 5. 2006 | komentáře: 26

Základní informace o tvoření tzv. tázacích dovětků. Pokračování článku »