Help for English

Profil uživatele: sabarazi

Statistické informace

Datum registrace: 2022-04-17 20:51:47
Poslední aktivita: 2022-04-17 21:09:46
Počet článků: 0
Počet příspěvků: 0
Počet vyhodnocených testů: 0ر مشهد مقدس ترین و دومین شهر بزرگ ایران است. دلیل وجودی و دیدنی اصلی آن، حرم (مجموعه حرم) زیبا، عظیم و رو به رشد است که یادبود شهادت امام هشتم شیعیان شیعه، امام رضا در سال 818 پس از میلاد است. درد رحلت امام رضا (ع) پس از گذشت یک هزار سال هنوز به خوبی احساس می شود و سالانه بیش از 20 میلیون زائر برای ادای احترام در اینجا گرد هم می آیند. تور مشهد در دره ای بین دو رشته کوه، دره کشاف رود قرار دارد. مانند بسیاری از شهرهای واقع در دره های بین کوهی، دسترسی به سفره های زیرزمینی از طریق یک رشته کانال (قنات) به سمت پایین در دامنه کوه ها حفر می شود.