Help for English

 
work out - vést k něčemu, vést k cíli, dobře fungovat
BrE
/ˌwɜ:k'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌwɜ:rk'aʊt/ Přehrát

verb - to develop successfully, working in a way that leads to a successful outcome

work out
work out - posilovat
BrE
/ˌwɜ:k'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌwɜ:rk'aʊt/ Přehrát

verb - to do physical exercise, esp. at a gym

 
at work - v práci
BrE
/ət'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/ət'wɜ:rk/ Přehrát

adverb - at the place where you work

 
work of art - umělecké dílo
BrE
/ˌwɜ:k əv 'ɑ:t/ Přehrát
AmE
/ˌwɜ:rk əv 'ɑ:rt/ Přehrát

noun - an object, usually a painting, statue, etc. made by a talented artist

 
out of work - nezaměstnaný
BrE
/ˌaʊt əv 'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/ˌaʊt əv 'wɜ:rk/ Přehrát

adjective - unemployed, not having a job

 
work like a charm - dělat divy, dělat zázraky, výborně fungovat
BrE
/ˌwɜ:k laɪk ə 'tʃɑ:m/ Přehrát
AmE
/ˌwɜ:rk laɪk ə 'tʃɑ:rm/ Přehrát

verb - to be effective and successful in a surprising way

 
co-worker - spolupracovník, kolega
BrE
/ˌkəʊ'wɜ:kə/ Přehrát
AmE
/ˌkoʊ'wɜ:rkər/ Přehrát

noun - a colleague at work

 
rework - přepracovat
BrE
/ˌri:'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/ˌri:'wɜ:rk/ Přehrát

verb - to improve something, especially a piece of writing, a song etc.

 
overwork - přepracovat, přepracovat se
BrE
/ˌəʊvə'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/ˌəʊvər'wɜ:rk/ Přehrát

verb - to work too hard, to make somebody work too hard

 
overworked - přepracovaný
BrE
/ˌəʊvə'wɜ:kt/ Přehrát
AmE
/ˌəʊvər'wɜ:rkt/ Přehrát

adjective - working too hard, exhausted by too much work

 
works - továrna, průmyslový závod
BrE
/'wɜ:ks/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rks/ Přehrát

noun - a factory

 
workable - proveditelný, praktický
BrE
/'wɜ:kəbl/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rkəbl/ Přehrát

adjective - practical, possible to be done

 
unworkable - neproveditelný, nepraktický
BrE
/ʌn'wɜ:kəbl/ Přehrát
AmE
/ʌn'wɜ:rkəbl/ Přehrát

adjective - not possible to be done successfully

 
workplace - pracoviště
BrE
/'wɜ:kpleɪs/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rkpleɪs/ Přehrát

noun - the place where you do your job

 
reworking - předělání, přepracování
BrE
/ˌri:'wɜ:kɪŋ/ Přehrát
AmE
/ˌri:'wɜ:rkɪŋ/ Přehrát

noun - the process of improving a speech, piece of writing, etc., or something that has been changed in this way