Help for English

 
work out - vyřešit
BrE
/ˌwɜ:k'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌwɜ:rk'aʊt/ Přehrát

verb - to find an answer

 
work out - přijít na
BrE
/ˌwɜ:k'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌwɜ:rk'aʊt/ Přehrát

verb - to come to a conclusion about; to find an answer

 
at work - v práci
BrE
/ət'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/ət'wɜ:rk/ Přehrát

adverb - at the place where you work

 
work of art - umělecké dílo
BrE
/ˌwɜ:k əv 'ɑ:t/ Přehrát
AmE
/ˌwɜ:rk əv 'ɑ:rt/ Přehrát

noun - an object, usually a painting, statue, etc. made by a talented artist

 
out of work - nezaměstnaný
BrE
/ˌaʊt əv 'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/ˌaʊt əv 'wɜ:rk/ Přehrát

adjective - unemployed, not having a job

 
work like a charm - dělat divy, dělat zázraky, výborně fungovat
BrE
/ˌwɜ:k laɪk ə 'tʃɑ:m/ Přehrát
AmE
/ˌwɜ:rk laɪk ə 'tʃɑ:rm/ Přehrát

verb - to be effective and successful in a surprising way

 
unworkable - neproveditelný, nepraktický
BrE
/ʌn'wɜ:kəbl/ Přehrát
AmE
/ʌn'wɜ:rkəbl/ Přehrát

adjective - not possible to be done successfully

 
workable - proveditelný, praktický
BrE
/'wɜ:kəbl/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rkəbl/ Přehrát

adjective - practical, possible to be done

 
works - továrna, průmyslový závod
BrE
/'wɜ:ks/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rks/ Přehrát

noun - a factory

 
overworked - přepracovaný
BrE
/ˌəʊvə'wɜ:kt/ Přehrát
AmE
/ˌəʊvər'wɜ:rkt/ Přehrát

adjective - working too hard, exhausted by too much work

 
overwork - přepracovat, přepracovat se
BrE
/ˌəʊvə'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/ˌəʊvər'wɜ:rk/ Přehrát

verb - to work too hard, to make somebody work too hard

 
rework - přepracovat
BrE
/ˌri:'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/ˌri:'wɜ:rk/ Přehrát

verb - to improve something, especially a piece of writing, a song etc.

 
workable - zpracovatelný, tvarovatelný
BrE
/'wɜ:kəbl/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rkəbl/ Přehrát

adjective - (of a substance) that you can shape, spread, or process in some way

 
working - postačující, základní
BrE
/'wɜ:kɪŋ/
AmE
/'wɜ:rkɪŋ/ Přehrát

adjective - (of a plan, knowledge, etc.) not complete but that is satisfactory for now, likely to be improved in the future

 
working - fungující
BrE
/'wɜ:kɪŋ/
AmE
/'wɜ:rkɪŋ/ Přehrát

adjective - doing what it is supposed to do