Help for English

 
take - navštěvovat, chodit na (dělat)
BrE
/'teɪk/ Přehrát
AmE
/'teɪk/ Přehrát

verb - to participate in something (esp. regularly)

 
tutor - doučovat
BrE
/'tju:tə/ Přehrát
AmE
/'tu:t̬ər/ Přehrát

verb - to teach one student (or a small group), esp. in the student's home

 
someone - někdo (významný či důležitý)
BrE
/'sʌmˌwʌn/ Přehrát
AmE
/'sʌmˌwʌn/ Přehrát

pronoun - an important person

 
disappearance - zmizení
BrE
/ˌdɪsə'pɪərns/ Přehrát
AmE
/ˌdɪsə'pɪərəns/ Přehrát

noun - the act of becoming invisible, the act of ceasing to exist

 
au-pair - pečovatel(ka) o děti
BrE
/ˌəʊ'peə/ Přehrát
AmE
/ˌoʊ'peər/ Přehrát

noun - a person, usually a woman, from a foreign country who lives with a family and takes care of the children and receives a small wage

 
house plant - pokojová rostlina
BrE
/'haʊs plɑ:nt/ Přehrát
AmE
/'haʊs plænt/ Přehrát

noun - a plant that grows indoors, used as decoration

 
housewarming - kolaudace (oslava)
BrE
/'haʊswɔ:mɪŋ/ Přehrát
AmE
/'haʊswɔ:rmɪŋ/ Přehrát

noun - a party you have when you move into a new house or apartment

 
pain - bolet, trápit (někoho)
BrE
/'peɪn/ Přehrát
AmE
/'peɪn/ Přehrát

verb, formal - to hurt physically or emotionally

 
all over - všude, po celém rozsahu
BrE
/ɔ:l 'əʊvə/ Přehrát
AmE
/ɔ:l 'oʊvər/ Přehrát

adverb - completely, everywhere

 
storm - vřítit se, vrazit (kam), vyřítit se, vyrazit (odkud)
BrE
/'stɔ:m/ Přehrát
AmE
/'stɔ:rm/ Přehrát

verb - to walk quickly in an angry way

 
for nothing - k ničemu, zbytečně, pro nic za nic
BrE
/fə 'nʌθɪŋ/ Přehrát
AmE
/fər 'nʌθɪŋ/ Přehrát

phrase - in vain, without result

 
have it both ways - mít obojí (najednou)
BrE
/hæv ɪt 'bəʊθ weɪz/ Přehrát
AmE
/hæv ɪt 'boʊθ weɪz/ Přehrát

phrase - to gain two opposite results, to make two mutually exclusive decisions etc.

 
hit the road - vyrazit (na cestu)
BrE
/hɪt ðə 'rəʊd/ Přehrát
AmE
/hɪt ðə 'roʊd/ Přehrát

verb, informal - to begin or resume a journey

 
take for granted - považovat za samozřejmost, brát jako jasnou věc
BrE
/teɪk fə 'grɑ:ntɪd/ Přehrát
AmE
/teɪk fə 'græntɪd/ Přehrát

verb - not to appreciate someone or something, to think something or someone will always be available

 
run the red light - (pro)jet na červenou
BrE
/rʌn ðə red 'laɪt/ Přehrát
AmE
/rʌn ðə red 'laɪt/ Přehrát

verb, American English, informal - to not stop the car when the light is red