Help for English

abbreviation

zkratka (slova)

Slovo abbreviation/əˌbri:vi'­eɪʃən/ znamená zkratka (slova).

IT is the abbreviation of ‘information technology’. TTT
What's the written a…

Slovíčko je již schované

Slovíčko dne se zobrazuje pouze jeden den, nyní si můžete zobrazit slovíčko pro dnešní den.

Uživatelé naší aplikace English Me si mohou slovíčka procházet i zpětně. Aplikace English Me nabízí mnoho dalších funkcí k efektivnímu učení a procvičování angličtiny.