Help for English

abbreviation

zkratka (slova)

Slovo abbreviation/əˌbri:vi'­eɪʃən/ znamená zkratka (slova).

IT is the abbreviation of ‘information technology’. TTT
What's the written a…

Slovíčko je již schované

Slovíčko dne se na stránce Help for English zobrazuje pouze jeden den. Právě jste si otevřeli slovíčko staršího data, proto vidíte jen část. Můžete si ovšem zobrazit slovíčko pro dnešní den.

Uživatelé naší aplikace English Me si mohou slovíčka procházet i zpětně. Aplikace English Me nabízí mnoho dalších funkcí k efektivnímu učení a procvičování angličtiny.