Help for English

honeymoon

svatební cesta

Slovíčko honeymoon/'hʌni­mu:n/ popisuje líbánky, svatební cestu.

Where do you want to go on your honeymoon? – Well, we haven't decided yet. TTT
We went to Paris on our honeymoon. It was wonderful. TTT
The groom-to-be booked a fantastic suite for their honeymoon. TTT
After so many years in marriage, we've decided to go on a second honeymoon. TTT
How was your honeymoon? – Don't ask. We argued all the time. TTT 

Základní spojení je be on (your) honeymoon. Se slovesem go se (stejně jako holiday nebo trip) také používá předložka on.

V americké angličtině většinou s přivlastňovacím zájmenem (go on your honeymoon), v britské většinou bez (go on honeymoon). Lze však použít i předložka for, pak vždy s přivlastňovacím zájmenem (go for our honeymoon).

Slůvko honeymoon ovšem může být i sloveso být na svatební cestě, trávit líbánky. Odvozené slovo je pak honeymooner = novomanžel na líbánkách.

Další užitečná svatební slovíčka jsou například:

bride/'braɪd/ = nevěsta
groom/'gru:m/ = ženich
wedding/'wedɪŋ/ = svatba
reception/rɪ'sepʃə/ = hostina

Word of the Day je součástí naší online aplikace English Me. Tam si můžete zpětně prohlížet i slovíčka z minulých dní. English Me nabízí mnoho dalších funkcí k efektivnímu učení a procvičování angličtiny.