Help for English

fussy

malicherný

Přídavné jméno fussy/'fʌsi/ má mnoho překladů: malicherný, příliš náročný, pedantský, puntičkářský, hnidopišský, zpovykaný, zbytečně se rozčilující (někdy se ale do češtiny špatně překládá).

Jde o někoho, kdo je věčně nespokojený, do vše rýpe, hledí příliš na detaily, často věci nafukuje a dělá z komára velblouda.

Our daughter isn't really fussy about her food. She'll eat anything. TTT
Oh, stop it. You are such a fussy eater. TTT
She's so fussy about her flat. Everything must be absolutely perfect. TTT
Susan was surprised to learn how fussy her new boyfriend was. TTT
My fussy brother always complains and is very difficult to please. TTT
My husband thinks I'm too fussy when it comes to the cleanliness of our house. TTT 

Slůvko vzniklo z podstatného jména fuss/'fʌs/ = povyk.

Word of the Day je součástí naší online aplikace English Me. Tam si můžete zpětně prohlížet i slovíčka z minulých dní. English Me nabízí mnoho dalších funkcí k efektivnímu učení a procvičování angličtiny.