Help for English

nod off

usnout v sedě

Frázové sloveso nod off/ˌnɒd'ɒf/ používáme v situaci, když někdo usne, obzvláště v sedě, při nějaké činnosti, jako je např. sledování televize, posl…

Slovíčko je již schované

Slovíčko dne se na stránce Help for English zobrazuje pouze jeden den. Právě jste si otevřeli slovíčko staršího data, proto vidíte jen část. Můžete si ovšem zobrazit slovíčko pro dnešní den.

Uživatelé naší aplikace English Me si mohou slovíčka procházet i zpětně. Aplikace English Me nabízí mnoho dalších funkcí k efektivnímu učení a procvičování angličtiny.